Specjalizacje

Prawo farmaceutyczne

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest prawo farmaceutyczne. Branża farmaceutyczna jest niezwykle skomplikowana, rozwija się  niezmiernie dynamicznie i wymaga nie lada doświadczenia oraz znakomitej znajomości przepisów. Wychodząc na przeciw aktualnym problemom stawianym przed przedsiębiorcami z branży farmaceutycznej oferujemy Państwu najwyższą jakoś usług oraz kompleksową obsługę prawną popartą wieloletnim doświadczeniem oraz wiedzą, którą posiadają nasi prawnicy.

Kancelaria zajmuje się obsługą podmiotów z branży farmaceutycznej borykających się z problemami pojawiającymi się na gruncie obowiązujących przepisów oraz zapewnia profesjonalną reprezentacją Klientów przez adwokata bądź radcę prawnego naszego zespołu we wszelkich postępowaniach. 

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie farmaceutycznym?

Jak pomagamy?
Doradztwo prawne naszej Kancelarii dla przedsiębiorców funkcjonujących w branży farmaceutycznej obejmuje:

  • wsparcie prawne przy uzyskiwaniu i przenoszeniu zezwoleń na prowadzenie aptek
  • doradztwo w obrocie produktami leczniczymi
  • prowadzenie spraw o naruszenie prawa konkurencji
  • reprezentacja w postępowaniach karnych

Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenie naszych prawników w zakresie prawa farmaceutycznego potwierdza przede wszystkim prowadzenie licznych spraw przed organami administracyjnymi, inspekcji farmaceutycznej i nadzoru farmaceutycznego, tj. przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Wojewódzkim Inspektorem Farmaceutycznym, a także przed organami samorządu aptekarskiego.

Rynek farmaceutyczny w sposób znaczący różni się od innych gałęzi gospodarki i wymaga specjalistycznego, indywidualnego podejścia do sprawy mimo, że de facto obejmują go podstawowe mechanizmy rynkowe. 

Zezwolenie na prowadzenie apteki
Praktyka naszych prawników skupia się również na problematyce obrotu produktami leczniczymi, uzyskania wszelkiego rodzaju zezwoleń w zakresie prowadzenia apteki, zmianie bądź przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki. Ukończyliśmy z sukcesem wiele postępowań na gruncie przepisów prawa farmaceutycznego. 

Ponadto, świadczymy usługi oraz udzielamy porad prawnych w zakresie prawa farmaceutycznego dla osób, które dopiero planują rozpocząć własną działalność w branży farmaceutycznej. Nasi prawnicy pomogą Państwu zgromadzić niezbędne dokumenty przed wystąpieniem o zezwolenie na prowadzenie apteki, w sposób profesjonalny i rzeczowy sporządzić oraz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, a następnie, w toku postępowania zapewnić profesjonalną oraz rzetelną reprezentację przed właściwymi organami.

Nasi specjaliści świadczą kompleksową obsługę prawną oraz doradczą w zakresie bieżącej działalności przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży farmaceutycznej zarówno w Częstochowie jak i okolicach. Podążamy za zmianami w prawie farmaceutycznym dostosowując do nich działalność naszych Klientów. 

Reprezentacja w sprawach karnych
Prawnicy zespołu Kancelarii poprzez zdobytą dotychczas wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie prawa farmaceutycznego nie ograniczają się jedynie do diagnozowania problemów w branży farmaceutycznej. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, będący specjalistami w branży farmaceutycznej, śledząc na bieżąco zmiany w prawie oraz najnowsze stanowiska orzecznictwa, zajmują się również kwestiami odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów prawa farmaceutycznego oraz profesjonalną reprezentacją Klientów w tychże postępowaniach. 

Doradztwo w obrocie produktami leczniczymi
Kancelaria wspiera zarówno podmioty w postaci aptek czy hurtowi, jak i kieruje swoją ofertę do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem produktów leczniczych. Nasi prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym dokonają szerokiej analizy dokumentacji prowadzonej przez Państwa działalności w branży farmaceutycznej, a także dokonają analizy ryzyka jakie za sobą niesie wytwarzanie produktów leczniczych. Pomożemy również w negocjowaniu oraz zawieraniu umów z kontrahentami, a także fachowym okiem ocenimy obowiązujące kontrakty.

W zakresie szeroko rozumianego prawa farmaceutycznego oraz powiązań z innymi dziedzinami prawa, oferujemy również profesjonalne wsparcie w celu uzyskania patentu na produkty lecznicze, a także  kompleksową obsługę prawną w przedmiocie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.

Sprawy o naruszenie prawa konkurencji
Na pomoc naszych specjalistów mogą Państwo liczyć również w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji. Od lat prowadzimy spory zarówno na etapie sądowym jak i polubownym z zakresu nieuczciwej konkurencji w branży farmaceutycznej, dbając o interesy naszych Klientów. Działanie w tym zakresie nie ogranicza się jedynie do udzielenia porady prawnej. Kancelaria dokona rzeczowej analizy dokumentacji i przedstawionej przez Klienta sytuacji, a następnie zaproponuje Państwu strategię dalszego działania, w celu obrony naruszonych lub zagrożonych praw. W przypadku ujawnienia czynu nieuczciwej konkurencji nasi prawnicy kierują stosowne wezwanie, ze wskazaniem ustalonego z Klientem żądania, zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz informacją, że w razie braku spełnienia żądania sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. 

Niejednokrotnie, na skutek działań podjętych przez Kancelarię, podmiot dopuszczający się czynu nieuczciwej konkurencji decyduje się na polubowne zakończenie sprawy, nie jest to jednak zasadą. W przypadku braku chęci polubownego zakończenia sporu, Kancelaria oferuje podjęcie dalszych czynności, a mianowicie:

  • przygotowanie sprawy do postępowania sądowego, które wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz jej analizy pod kątem postępowania cywilnego, a niejednokrotnie nawet karnego,
  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego,
  • prowadzenie korespondencji w toku procesu,
  • profesjonalną reprezentację przed sądem przez adwokata bądź radcę prawnego, a także udział we wszelkich zaplanowanych czynnościach.

Zdobyte doświadczenie oraz lata praktyki specjalistów naszej Kancelarii pozwala nam zaoferować Państwu najwyższą jakoś usług oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa farmaceutycznego.

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00