Specjalizacje

Prawo medyczne

Nauki medyczne charakteryzują się przede wszystkim szybkim rozwojem, zmianami wywołanymi rozwojem cywilizacji, techniki oraz metod diagnostycznych. Powyższe ma bezpośrednie przełożenie na częste zmiany przepisów prawa oraz ich zawiłość, co niejednokrotnie stanowi nieprzekraczalną barierę zarówno dla pacjentów jak i lekarzy.

Branża usług medycznych wymaga od adwokatów i radców prawnych specjalistycznej wiedzy popartej doświadczeniem z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Jest to nie lada wyzwanie dla profesjonalnych pełnomocników, nawet takich którzy posiadają bieżące doświadczenia w tym zakresie. 

Klienci Kancelarii coraz częściej stawiani są przed problemami z zakresu prawa medycznego, które sprawiają, że wymagają oni wsparcia profesjonalisty i pomocy prawnej z zakresu prawa medycznego, w tym również prawa karnego czy etyki lekarskiej.

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie medycznym?

Doradztwo prawne dla lekarzy
Oferta skierowana do lekarzy skupia się przede wszystkim na obronie praw w sporach z pacjentami, gdyż to właśnie takie spory występują w przeważającej większości przypadków, w szczególności poprzez:

  • udzielanie wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie sporów z pacjentami,
  • udzielanie wsparcia i doradztwa prawnego w zakresie etyki zawodowej,
  • kontakt z pacjentami oraz negocjacje polubownego rozwiązania sporu. W przypadku dojścia do porozumienia, Kancelaria nadzoruje przebieg zawierania ugody, zgodnie z interesem Klienta,
  • prowadzenie sporów sądowych w przedmiocie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, zgodności działań ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną,
  • wsparcie oraz reprezentacja przez profesjonalnego pełnomocnika zarówno przed organami ścigania jak i w postępowaniu karnym,
  • reprezentacja w postępowaniach dyscyplinarnych, a także przed organami samorządu medycznego.

Prawnicy zespołu Kancelarii posiadają również doświadczenie w ochronie dóbr osobistych lekarzy, które są niejednokrotnie naruszane przez pacjentów, w przeważającej większości poprzez oczernianie bądź rozpowszechnianie nieprawdziwych i krzywdzących informacji w Internecie. W dotychczasowej działalności nasi specjaliści podejmują próby przeciwdziałania konsekwencjom naruszenia dóbr osobistych lekarzy oraz próby usunięcia skutków owych naruszeń.

W dobie dynamicznego rozwoju branży medycznej, powstawania nowoczesnych klinik oraz specjalistycznych gabinetów lekarskich, specjalizacja Kancelarii nie ogranicza się do reprezentacji lekarzy w sporach z pacjentami. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie w ochronie praw lekarzy w zakresie świadczenia usług medycznych na rzecz klinik oraz gabinetów prywatnych.

Doradztwo prawne dla pacjentów
Dotychczas uzyskane doświadczenie oraz posiadana specjalistyczna wiedza pozwala naszym prawnikom na zapewnienie profesjonalnej obsługi również pacjentom, których prawa bądź dobra zostały naruszone.  Kierując swoją ofertę ku pacjentom, Kancelaria oferuje najwyższy poziom ochrony wartości takich jak życie i zdrowie. Wartości te jako podstawowe podlegają szczególnej ochronie prawnej i wymagają każdorazowo indywidualnego podejścia.

W przypadku gdy wartości w postaci życia i zdrowia zostały zagrożone lub gdy doszło do naruszenia tychże wartości, nasi specjaliści służą pomocą i profesjonalnym wsparciem. Działanie w tym zakresie nie ogranicza się jedynie do udzielenia porady prawnej. Kancelaria dokona rzeczowej analizy dokumentacji i zaistniałego stanu faktycznego, a następnie, po konsultacji ze specjalistami z branży medycznej, nasi prawnicy zaproponują Państwu strategię dalszego działania. Zakres usług Kancelarii może obejmować w szczególności:

  • dochodzenie roszczeń w postaci odszkodowania za szkody lub zadośćuczynienia za krzywdy powstałe w efekcie nienależycie wykonanego zabiegu medycznego bądź popełnienia błędu medycznego,
  • dochodzenie roszczeń w zakresie naruszenia dóbr osobistych pacjenta,
  • dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pacjenta, 
  • dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia etyki lekarskiej bądź nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej.

W zakresie prawa medycznego, Kancelaria współpracuje z ekspertami różnych specjalizacji co sprawia, że Klient ma pewność, iż jego sprawa została rzetelnie przeanalizowana przez profesjonalistów, zarówno od strony medycznej jak i prawnej.

Dotychczas zdobyta wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w występowaniu po obu stronach sporu pozwala na zapewnienie Państwu usług oraz obsługi prawnej najwyższej jakości.

Kierunek działań w ramach obsługi prawnej z zakresu prawa medycznego nasi prawnicy dostosowują do indywidualnych potrzeb Klienta, po przeanalizowaniu dokumentacji oraz stanu faktycznego sprawy. 
 

Marzena Janik
Radca Prawny
Marzena Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00