Specjalizacje

Windykacja

Specjalizacją, w której Kancelaria posiada doświadczenie jest również szeroko pojęta windykacja. Adwokaci i radcowie prawni, wchodzący w skład naszego zespołu, zajmują się doradztwem prawnym z dziedziny windykacji, w tym również prowadzą i prowadzili spory sądowe zakończone licznymi sukcesami. 

Szukasz kancelarii windykacyjnej?

Komu pomagamy?
Nasi prawnicy posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, gdyż od lat zajmują się obsługą prawną zarówno po stronie: 

 • przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności jak również
 • dłużników, których prawa zostały naruszone bądź którzy nie mają możliwości spłaty zobowiązań z uwagi na niewypłacalność lub trudną sytuację finansową, w której się znaleźli. 

Specjaliści częstochowskiego zespołu prawników naszej Kancelarii udzielają również wsparcia podmiotom zgromadzonym w Polskim Związku Zarządzania Wierzytelnościami poprzez świadczenie na ich rzecz kompleksowej obsługi prawnej. W ramach współpracy stworzyli Kodeks Dobrych Praktyk Windykacyjnych na potrzeby przedsiębiorstw, które trudnią się windykacją, co pozwala na uniknięcie sytuacji w których przy przeprowadzaniu windykacji stosowane są nieuczciwe praktyki windykacyjne, a także pozwala na ograniczenie do minimum roszczeń dłużników przeciwko podmiotom prowadzącym windykację.

Doradztwo prawne dla wierzycieli

1) Doradztwo przy ugodzie
Zakres usług Kancelarii w przedmiocie dochodzenia roszczeń w drodze windykacji uzależniony jest od etapu na jakim sprawa się znajduje, w szczególności oferujemy Państwu:

 • szczegółową analizę, omówienie sprawy na indywidualnym spotkaniu i przedstawienie możliwych strategii działania,
 • skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty należności - na tym etapie dłużnik otrzymuje również informację, że w przypadku braku zapłaty we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego,
 • kontakt z dłużnikiem w celu ugodowego zakończenia sporu,
 • w razie wyrażenia chęci ugodowego zakończenia sporu przez obie strony sporu Kancelaria pomoże sporządzić projekt ugody i będzie nadzorować proces jej zawarcia,
 • monitorowanie zadłużenia i przebiegu windykacji na każdym etapie.

2) Doradztwo w postępowaniach sądowych
Niejednokrotnie, na skutek działań windykacyjnych podjętych przez Kancelarię, dłużnik decyduje się na dobrowolną spłatę zadłużenia, nie jest to jednak zasadą. W przypadku braku chęci dobrowolnej spłaty zadłużenia i uchylania się od uregulowania należności, Kancelaria oferuje podjęcie dalszych czynności, a między innymi:

 • przygotowanie sprawy do postępowania sądowego, które wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz jej analizy pod kątem sporu sądowego,
 • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego celem uzyskania tytułu wykonawczego,
 • dążenie do zabezpieczenia majątku dłużnika już na etapie postępowania sądowego,
 • prowadzenie korespondencji w toku procesu,
 • profesjonalną reprezentację przed sądem przez adwokata bądź radcę prawnego, a także udział we wszelkich zaplanowanych czynnościach.

3) Egzekucja z majątku
Po uzyskaniu tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty bądź wyroku, nasi specjaliści oferują podjęcie dalszych czynności windykacyjnych, w tym profesjonalne przygotowanie wniosku o przeprowadzenie egzekucji z majątku dłużnika.

W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka prawa handlowego, w razie bezskuteczności egzekucji, po analizie dokumentacji i zweryfikowaniu spełnienia przesłanek ustawowych, Kancelaria oferuje pomoc w dalszym prowadzeniu sprawy w zakresie pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu, a także dochodzenia praw wierzyciela zarówno na drodze postępowania cywilnego oraz karnego.

Wszelkie czynności podejmowane są po uprzednim spotkaniu z adwokatem bądź radcą prawnym, rzetelnej analizie dokumentacji oraz wspólnym uzgodnieniu strategii działania. Zatem, od początku współpracy masz pewność, że Twoja sprawa zostanie indywidualnie potraktowana, wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione, a w toku postępowania, na każdym jego etapie, na bieżąco będziesz informowany o aktualnym stanie sprawy. 

4) Restrukturyzacja i upadłość
Dodatkowo, nasz Zespół specjalizuje się w prowadzeniu postępowań związanych z upadłością i restrukturyzacją, zatem w razie niewypłacalności przeprowadzimy Cię przez skomplikowaną i czasochłonną drogę postępowania upadłościowego bądź restrukturyzacyjnego. Więcej informacji na temat postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego uzyskasz na naszej stronie internetowej bądź podczas spotkania z naszymi prawnikami.

Doradztwo prawne dla dłużników

Jeśli zatem jesteś dłużnikiem, pomożemy Ci ugodowo zakończyć spór, dojść do porozumienia z wierzycielem, a także w przypadku konieczności poprowadzić ewentualne postępowanie sądowe oraz zapewnić profesjonalną reprezentację przed Sądem. 

Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują:

 • dokonanie analizy oraz oceny sytuacji prawnej, stanu sprawy, określenie planu działania oraz ustalenie strategii mającej na celu oddłużenie,
 • badanie sytuacji prawnej dłużnika pod względem zasadności kierowanego przeciwko niemu roszczenia oraz windykacji,
 • prowadzenie negocjacji z wierzycielem w celu ugodowego zakończenia sporu, 
 • ustalenie z wierzycielem toku dalszego postępowania,
 • sporządzanie projektu ugody,
 • reprezentowanie przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach sądowych.

W zakresie windykacji, w toku reprezentacji dłużnika, Kancelaria dokonuje weryfikacji prowadzonych czynności, zarówno przez wierzyciela jak i komornika, pod względem ich zgodności z prawem. W razie ustalenia, że działania podejmowane są w sposób niezgodny z prawem, nasi specjaliści oferują również wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego, w celu obrony praw Klienta.

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00