Wróć do bloga
Prawo rodzinne
8 sierpnia 2018 07:30

Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Kiedy żądać alimentów?

Wniosek w zakresie alimentów dla małoletnich dzieci można sformułować już w pozwie rozwodowym. Z kolei w sytuacji, gdy drugi małżonek wystąpił z powództwem o rozwód, tj. gdy jesteśmy stroną pozwaną, przedmiotowe żądanie może zostać zgłoszone w odpowiedzi na pozew rozwodowy oraz ewentualnie w dalszych pismach przygotowawczych.

Należy pamiętać, że kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku rozwodowym nie jest ostateczna. Nie ma bowiem przeszkód, aby w przyszłości – w zależności od zmiany okoliczności, w tym potrzeb małoletnich dzieci – żądać zwiększenia świadczeń alimentacyjnych w pozwie o podwyższenie alimentów.

Jak prawidłowo określić kwotę alimentów na dzieci?

Należy podkreślić, że alimentów żądamy na każde dziecko z osobna. Zatem koniecznie jest sformułowanie odrębnych wniosków co do poszczególnych dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w późniejszym wyroku rozwodowym, w którym Sąd w osobnych punktach orzeka o alimentach na każde z dzieci.

W pierwszej kolejności warto ustalić miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich dzieci w ramach tzw. usprawiedliwionych potrzeb, które obejmują m. in. koszty wyżywienia, zakupu odzieży czy artykułów kosmetycznych, dojazdy do szkoły, koszty zajęć pozalekcyjnych, jak również koszty „rozrywki”. Następnie, słuszne jest określenie naszych dochodów, tj. strony, która występuje z żądaniem zasądzenia alimentów na rzecz dzieci, ze wskazaniem jakie kwoty jesteśmy w stanie przeznaczać na utrzymanie dzieci, przy czym należy mieć na uwadze, że występując w roli rodzica, któremu ma zostać powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, w typowych przypadkach nasz obowiązek alimentacyjny jest relatywnie mniejszy niż drugiej strony, bowiem zostaje w części zastąpiony przez utrzymanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W dalszej kolejności, istotne jest wskazanie dochodów strony, która ma zostać zobowiązana do uiszczania alimentów na rzecz dzieci, a jeżeli ich nie znamy, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie drugiej strony do złożenia m.in. zaświadczenia o zarobkach czy PIT-u za poprzedni rok podatkowy.

Uwzględnienie wszystkich powyższych kryteriów pozwoli nam na prawidłowe ustalenie kwoty alimentów, które drugi rodzić powinien uiszczać na rzecz małoletnich dzieci. Warto również we wniosku wskazać w jaki sposób druga strona ma realizować płatność świadczeń alimentacyjnych, np. w formie przelewu czy gotówką do rąk rodzica.

Na końcu należy wskazać, że w trakcie trwania procesu o rozwód możemy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na dzieci, w konsekwencji czego Sąd wyda postanowienie, w którym zobowiąże drugą stronę do przekazywania na czas trwania postępowania określonych kwot na utrzymanie dzieci.


Sąd obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.
07 stycznia 2021r. | Zmiany przepisów
Spółki komandytowe podatnikami CIT w 2021 roku

Już z końcem listopada 2020 roku stało się jasne, że projektowane zmiany prawa podatkowego na rok 2021, dotyczące w szczególności objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT wejdą w życie, do czego faktycznie doszło w dniu 1 stycznia 2021 roku. Zapewne spora część podmiotów dotkniętych nowelizacją, skorzystała z możliwości odroczenia tego opodatkowania do dnia 1 maja 2021 roku - co w świetle nowej regulacji było możliwe - aby w okresie przejściowym rozważyć ekonomiczne i prawne skutki objęcia spółek komandytowych nowym podatkiem.

Czytaj więcej
28 grudnia 2020r. | Zmiany przepisów
Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

Czytaj więcej
28 września 2020r. | Zmiany przepisów
CIT dla spółek komandytowych od stycznia 2021 roku

Czytaj więcej