Wróć do bloga
Prawo rodzinne
8 sierpnia 2018 07:30

Alimenty dla małoletniego dziecka w sprawie rozwodowej

W trakcie procesu rozwodowego, niezależnie od kwestii związanych ściśle z rozwiązaniem małżeństwa, zachodzi potrzeba uregulowania sytuacji małoletnich dzieci. W tym zakresie Sąd, zgodnie z art. 58 §1 k.r.o., obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.

Kiedy żądać alimentów?

Wniosek w zakresie alimentów dla małoletnich dzieci można sformułować już w pozwie rozwodowym. Z kolei w sytuacji, gdy drugi małżonek wystąpił z powództwem o rozwód, tj. gdy jesteśmy stroną pozwaną, przedmiotowe żądanie może zostać zgłoszone w odpowiedzi na pozew rozwodowy oraz ewentualnie w dalszych pismach przygotowawczych.

Należy pamiętać, że kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku rozwodowym nie jest ostateczna. Nie ma bowiem przeszkód, aby w przyszłości – w zależności od zmiany okoliczności, w tym potrzeb małoletnich dzieci – żądać zwiększenia świadczeń alimentacyjnych w pozwie o podwyższenie alimentów.

Jak prawidłowo określić kwotę alimentów na dzieci?

Należy podkreślić, że alimentów żądamy na każde dziecko z osobna. Zatem koniecznie jest sformułowanie odrębnych wniosków co do poszczególnych dzieci, co znajduje odzwierciedlenie w późniejszym wyroku rozwodowym, w którym Sąd w osobnych punktach orzeka o alimentach na każde z dzieci.

W pierwszej kolejności warto ustalić miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich dzieci w ramach tzw. usprawiedliwionych potrzeb, które obejmują m. in. koszty wyżywienia, zakupu odzieży czy artykułów kosmetycznych, dojazdy do szkoły, koszty zajęć pozalekcyjnych, jak również koszty „rozrywki”. Następnie, słuszne jest określenie naszych dochodów, tj. strony, która występuje z żądaniem zasądzenia alimentów na rzecz dzieci, ze wskazaniem jakie kwoty jesteśmy w stanie przeznaczać na utrzymanie dzieci, przy czym należy mieć na uwadze, że występując w roli rodzica, któremu ma zostać powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, w typowych przypadkach nasz obowiązek alimentacyjny jest relatywnie mniejszy niż drugiej strony, bowiem zostaje w części zastąpiony przez utrzymanie i wychowywanie małoletnich dzieci. W dalszej kolejności, istotne jest wskazanie dochodów strony, która ma zostać zobowiązana do uiszczania alimentów na rzecz dzieci, a jeżeli ich nie znamy, można wystąpić do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie drugiej strony do złożenia m.in. zaświadczenia o zarobkach czy PIT-u za poprzedni rok podatkowy.

Uwzględnienie wszystkich powyższych kryteriów pozwoli nam na prawidłowe ustalenie kwoty alimentów, które drugi rodzić powinien uiszczać na rzecz małoletnich dzieci. Warto również we wniosku wskazać w jaki sposób druga strona ma realizować płatność świadczeń alimentacyjnych, np. w formie przelewu czy gotówką do rąk rodzica.

Na końcu należy wskazać, że w trakcie trwania procesu o rozwód możemy wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie alimentów na dzieci, w konsekwencji czego Sąd wyda postanowienie, w którym zobowiąże drugą stronę do przekazywania na czas trwania postępowania określonych kwot na utrzymanie dzieci.


Sąd obligatoryjnie ustala wysokość i warunki płatności świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci od strony, której nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej tzn. - w uproszczeniu - od rodzica, który nie będzie na stałe mieszkał i zajmował się dziećmi.
20 lipca 2022r. | Aktualności
Kancelaria przyjazna dziecku

Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Marzena Janik w imieniu naszej Kancelarii otrzymała certyfikat Kancelarii Przyjaznej Dziecku, w konsekwencji jej udziału w projekcie związanym z wdrażaniem i propagowaniem Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Akcja ta ma zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

Czytaj więcej
13 lipca 2022r. | Prawo rodzinne
WINA W ROZWODZIE I JEJ WPŁYW NA ALIMENTY

Rozstanie i rozwód wywołują z pewnością wiele stresu i całkowicie zmieniają dotychczasowe codzienne życie rodziny. Po rozstaniu małżonkowie zazwyczaj decydują o podziale wspólnego majątku i ustalają nowe zasady utrzymywania przez każdego z nich kontaktów z dziećmi. Planując rozwód powinno się również pamiętać o tym, by zabezpieczyć majątkowo zarówno własną sytuację życiową, jak i sytuację życiową dziecka. Dlatego warto zastanowić się nad tym czy i w jakiej wysokości będziemy się domagać od byłego małżonka alimentów. W uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej mogą Państwu pomóc nasi adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii w Częstochowie.

Czytaj więcej
02 czerwca 2022r. | Kredyty frankowe
Banki pozywają frankowiczów – jak się bronić

Na przestrzeni ostatnich lat – w związku z rosnącą liczbą powództw wytaczanych przez kredytobiorców frankowych przeciwko bankom – pojawiło się bardzo dużo korzystnych dla frankowiczów wyroków sądowych. Nierzadko zdarza się, że również banki kierują roszczenia w stronę frankowiczów. Jak kredytobiorca może się przed nimi bronić?

Czytaj więcej