Wróć do bloga
Aktualności
7 lutego 2024 13:56

Jak nie martwić się o finanse w jesieni życia, czyli renta dożywotnia

Jak nie martwić się o finanse w jesieni życia, czyli renta dożywotnia

Według spisu powszechnego Polacy są społeczeństwem starzejącym się. Przeciętna długość życia Polaka wynosi ok 75 lat. Sędziwy wiek wiąże się z wieloma niedogodnościami, jedną z nich są niewątpliwie kwestie finansowe. Czy wiek emerytalny musi wiązać się z problemami finansowymi?

Z pomocą seniorom spieszą tutaj różne instytucje. Jedną z nich będzie tzw. ,,renta dożywotnia‘’. Czym jest, na czym polega i jak ją uzyskać dowiecie się Państwo z poniższego artykułu.

Według informacji zebranych przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych na rentę dożywotnią najczęściej decydują się emeryci z województwa mazowieckiego, zaraz potem mieszkańcy województwa pomorskiego oraz śląskiego. Średni wiek seniora, który zdecydował się na skorzystanie z tytułowego świadczenia wynosi ok 76 lat.

Czym jest zatem renta dożywotnia?[1] To dodatek pieniężny, który można pobierać wraz ze świadczeniami wypłacanymi przez ZUS, KRUS lub inne organy emerytalne. Renta dożywotnia opiera się na wymianie mieszkania, domu czy gruntu za comiesięczne świadczenie. Aby otrzymać rentę dożywotnią należy przenieść prawo własności na podmiot, który w zamian będzie nam dożywotnio wypłacał co miesiąc określoną sumę z jednoczesnym prawem do pozostawania w nieruchomości. Pamiętać jednak należy, że po śmierci lokum nie będzie przedmiotem masy spadkowej.

Na wysokość renty dożywotniej składa się z wiele czynników. Głównym z nich jest wartość nieruchomości. Im większy, bardziej zadbany lokal, tym świadczenie będzie wyższe. Pod uwagę brany jest również wiek osoby ubiegającej się o rentę dożywotnią, a niekiedy także płeć. Wysokość renty dożywotniej może opiewać nawet na kilka tysięcy.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż to podmiot, na który została przeniesiona własność nieruchomości jest obowiązany pokryć koszty ubezpieczenia nieruchomości czy podatku. Nie ma natomiast przeciwskazań, by senior wynajął część swojego lokalu i otrzymywał z tego tytułu dodatkowe korzyści finansowe.

Reasumując, wskazać należy procedurę uprawniającą do otrzymywania renty dożywotniej. Podstawą otrzymywania wspomnianego świadczenia jest pisemna umowa oparta o przepisy kodeksu cywilnego. Przed podpisaniem dokumentu należy się upewnić, że zawiera on zapisy o możliwości dożywotniego pozostawania w nieruchomości oraz gwarancję otrzymywania renty do momentu śmierci. [2]

W razie pytań oraz wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

 

Bibligrafia:

[1] https://www.pap.pl/mediaroom/hipoteka-odwrocona-co-jest-i-ile-wynosi

[1] kodeks cywilny

19 grudnia 2023r. | Porady prawne
Porady dotyczące ustalania opieki nad dziećmi

Według przepisów zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w Art. 56, określono warunki i zasady dotyczące rozwiązania małżeństwa przez rozwód w przypadku kompletnego i trwałego rozpadu związku między małżonkami. Zgodnie z tym artykułem, każdy z małżonków ma prawo żądać rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód w sytuacji, gdy następuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Jednakże warto zauważyć, że nawet w przypadku zaistnienia takiego rozkładu, zgodnie z § 2 tego artykułu, rozwód nie będzie dopuszczalny, jeśli spowoduje szkodę dla dobra wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub jeśli wydanie takiego wyroku będzie sprzeczne z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

Czytaj więcej
07 listopada 2023r. | Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej