Wróć do bloga
Aktualności
4 stycznia 2023 10:07

Import wina- uregulowania prawne

Import wina- uregulowania prawne

W trzeci czwartek listopada obchodzone jest Święto Wina, czyli Beaujolais Nouveau (czyt: Bożole Nuwo). Tegoroczne święto wypada więc 16 listopada. Z uwagi na fakt, iż wspólniczka naszej Kancelarii, miłośniczka dobrego wina, jest członkinią stowarzyszenia ‘Kobiety i Wino’, pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą w tym temacie zostawiając na stronie niezbędne informacje dla przedsiębiorców zajmujących się importem oraz sprzedażą tego trunku.

Czym jest wino?

            W Polsce winem określone są napoje otrzymywane przez fermentację alkoholową winogron, moszczu gronowego bądź też owoców. W świetle art. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku wyrobami winiarskimi są:

1. fermentowane napoje winiarskie, takie jak np. miód pitny jakościowy, wino owocowe jakościowe, cydr jakościowy, perry jakościowe, cydr lodowy, perry lodowe,

2. produkty sektora wina określone w załączniku VII część II pkt 1-9, 15 i 16 do rozporządzenia nr 1308/2013,

3. aromatyzowane produkty sektora wina określone w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.

            Jak zostać importerem wina?

            Importem wyrobów alkoholowych, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, może zajmować się tylko podmiot gospodarczy, który jest zarejestrowany oraz prowadzi działalność gospodarczą. Aby móc zajmować się hurtowym importem win należy pozyskać stosowne zezwolenie- jeżeli chodzi o napoje alkoholowe o zawartości do 18% alkoholu obrót alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa. O takie zezwolenie należy zwrócić się do marszałka województwa, na terenie którego przedsiębiorca posiada siedzibę swojego przedsiębiorstwa. O powyższym stanowi bowiem ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u. o wychowaniu w trzeźwości). Wymogi formalne wniosku określone zostały w art. 9 ust. 3b u. o wychowaniu w trzeźwości.

Kolejno przedsiębiorca chcący zajmować się importem wina musi się liczyć z opłatą na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) w wysokości 4000zł, jeżeli występuje o zezwolenie po raz pierwszy. Zezwolenie jest wydawane maksymalnie na okres 2 lat. Na rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia oczekuje się maksymalnie miesiąc (w wyjątkowych sytuacjach termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, wówczas przedsiębiorca zostanie o tym wcześniej poinformowany).

            Przypadki cofnięcia zezwolenia

            Należy pamiętać, że zezwolenie o którym mowa powyżej może zostać w każdym czasie cofnięte, jeżeli m. in.:

- przedsiębiorca prowadzi sprzedaż alkoholu bez akcyzy,

- sprzedawane wino pochodzi z niewiadomego źródła,

- przedsiębiorca przedstawia fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym,

- orzeczono wobec przedsiębiorcy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

W przypadku cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca może ponownie ubiegać się o zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Przedsiębiorca musi również pamiętać, że do 31 sierpnia każdego roku należy składać Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa deklarację o zapasach win lub moszczów winogronowych.

Chcąc importować wino należy również opłacić stosowny podatek- akcyzę. W roku 2022 stawka akcyzy na wino wynosi 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

            Z uwagi na obszerność przedstawionego tematu nasza Kancelaria postanowiła przygotować serię artykułów poświęconych zagadnieniom prawnym związanym z importem oraz sprzedażą win w Polsce.

            Jednocześnie informujemy, że jako Kancelaria zajmujemy się obsługą prawną firm importujących wino do Polski. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy radą profesjonalnej pomocy prawnej w tym zakresie.


Importem wyrobów alkoholowych, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, może zajmować się tylko podmiot gospodarczy, który jest zarejestrowany oraz prowadzi działalność gospodarczą.
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej
22 grudnia 2022r. | Aktualności
Kto odpowiada za nieodśnieżone chodniki?

W minionym tygodniu w całej Polsce spadło nawet do kilkudziesięciu centymetrów śniegu. Wraz z wyższą temperaturą w ciągu dnia i mrozami w nocy zarówno na ulicach jak i na chodnikach pojawił się problem ze śliską nawierzchnią, a jak łatwo się domyślić nie trudno w takich warunkach o bolesny upadek czy wypadek samochodowy. Kto w takiej sytuacji odpowiada za utrzymanie porządku na chodnikach i zapewnienia na nich bezpiecznego poruszania się? Jako Kancelaria zajmująca się również tego typu problemami zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej
21 grudnia 2022r. | Zmiany przepisów
Rękojmia i gwarancja- zmiany od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku w życie wejdą zmiany dotyczące szeroko rozumianych praw konsumenta. Celem ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe, o której mowa, jest implementacja przepisów unijnych dotyczących niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniającej rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE a także uchylającej dyrektywę 1999/44/WE.

Czytaj więcej