Wróć do bloga
Zmiany przepisów
28 grudnia 2020 14:50

Obostrzenia związane z COVID-19 obowiązujące od 28.12.2020 do 17.01.2021

28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie wprowadzają nowe przepisy.

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się

Zakaz przemieszczania się obowiązuje z dnia 31 grudnia 2020 roku na dzień 1 stycznia 2021 roku w godz. 19:00 – 6:00, z wyjątkiem osób wykonujących czynności służbowe lub zawodowe, a także w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Ponadto w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Wyjątkiem jest m.in. dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej lub dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego.

2. Zgromadzenia i spotkania

W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Uczestnicy spotkań mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

 

Na imprezach i spotkaniach organizowanych w domu może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie wliczając osoby zapraszającej na spotkanie oraz osób, które wspólnie zamieszkują  lub gospodarują z tą osobą. Ponadto osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 nie będą wliczane do limitu pięciu osób, jakie mogą brać udział w zgromadzeniach.


3. Kwarantanna

Nowe rozporządzenie reguluje również kwestie kwarantanny po przyjeździe do Polski. Osoby powracające do Polski zobowiązane są poddać się 10-dniowej kwarantannie. Wyjątkiem są osoby, które zostały zaszczepione przeciwko Covid-19 (na podstawie zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19).

4. Wydarzenia kulturalne

Działalność placówek kultury w tym kin, teatrów, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona.

5. Organizowanie wesel i przyjęć okolicznościowych oraz targów, kongresów i konferencji

Do dnia 17 stycznia 2021 roku obowiązuje zakaz organizacji tego typu wydarzeń.

Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.

 

6. Działalność handlowa i usługowa

Ograniczona będzie również działalność galerii handlowych. W obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m² będzie obowiązywał zakaz handlu. Otwarte pozostaną tylko te punkty usługowe, które mające istotne znaczenie dla życia codziennego, takie jak usługi medyczne, fryzjerskie czy też kosmetyczne. Otwarte pozostaną także m.in. sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, sklepy meblowe, sklepy budowlane, sklepy z akcesoriami samochodowymi, sklepy z usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto w placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów: 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2, 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2.

 

7. Gastronomia

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest wyłącznie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i wydawaniu żywności na wynos oraz na dowóz. W hotelach prowadzenie restauracji jest dozwolone, ale tylko w dostarczaniu posiłków do pokoi.

 

8. Hotele

Od 28 grudnia 2020 roku ograniczono także działalność hotelarską. Hotele dostępne są tylko dla służb mundurowych, pracowników cywilnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, posłów, senatorów, cudzoziemców, medyków, dla pacjentów i ich opiekunów, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej podmiocie wykonującym działalność leczniczą, dla zawodników, trenerów i członków sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego, członków załogi samolotu, kierowców wykonujących transport drogowy, członków obsady pociągu, dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym, dla członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób będących posiadaczami paszportu dyplomatycznego w związku z wykonywaniem przez nich oficjalnych funkcji.

Wyjątek stanowią również hotele pracownicze.

 

9. Sport i rekreacja

Zawieszona jest również działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness, które działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczoną dla pacjentów, a także dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Ponadto stoki i wyciągi narciarskie będą dostępne tylko w ramach sportu zawodowego.


28 grudnia 2020 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 2316), które to wprowadza szereg nowych ograniczeń, obowiązujących do 17 stycznia 2021 roku.
07 listopada 2023r. | Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej
04 stycznia 2023r. | Aktualności
Import wina- uregulowania prawne

W trzeci czwartek listopada obchodzone jest Święto Wina, czyli Beaujolais Nouveau (czyt: Bożole Nuwo). Tegoroczne święto wypada więc 16 listopada. Z uwagi na fakt, iż wspólniczka naszej Kancelarii, miłośniczka dobrego wina, jest członkinią stowarzyszenia ‘Kobiety i Wino’, pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą w tym temacie zostawiając na stronie niezbędne informacje dla przedsiębiorców zajmujących się importem oraz sprzedażą tego trunku.

Czytaj więcej