Wróć do bloga
Prawo pracy
29 lipca 2015 12:33

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu nabywają wyłącznie osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę. Urlop co do zasady musi zostać udzielony pracownikowi w naturze.

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego w miejsce urlopu jest dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wymiar urlopu zależy od stażu pracy i wykształcenia

Wymiar urlopu wynosi:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Wskazany wyżej wymiar urlopu odnosi się do pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy urlop ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Pracodawca powinien udzielić urlopu w całości. Na wniosek pracownika urlop może być jednak podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu,
  • nieobecność pracownika w zakładzie pracy, ze względu na te okoliczności, jest konieczna.

Odwołując pracownika z urlopu, pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

 

Katarzyna Brodziak

Aplikant radcowski

11 października 2022r. | Aktualności
Konopie – uregulowania prawne w Polsce

Na przestrzeni ostatnich lat stale wzrasta zainteresowanie uprawą konopi włóknistych, które mają szerokie zastosowanie w przemyśle m.in. włókienniczym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, energetycznym czy spożywczym. W tym wpisie podejmujemy się skrótowego opisu najważniejszych uregulowań prawnych z nimi związanych.

Czytaj więcej
30 września 2022r. | Aktualności
Suplementy diety a wyroby medyczne - uregulowania prawne w Polsce

Obecnie w obrocie pojawia się coraz więcej wyrobów medycznych, jak i suplementów, mających za zadanie polegające przede wszystkim na poprawie zdrowia i samopoczucia zażywających ich konsumentów. Pomimo faktu, iż przepisy prawne przewidują wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma kategoriami produktów, w mediach często promowane są w sposób zacierający istniejące pomiędzy nimi rozbieżności.

Czytaj więcej
20 lipca 2022r. | Aktualności
Kancelaria przyjazna dziecku

Z przyjemnością informujemy, że radca prawny Marzena Janik w imieniu naszej Kancelarii otrzymała certyfikat Kancelarii Przyjaznej Dziecku, w konsekwencji jej udziału w projekcie związanym z wdrażaniem i propagowaniem Standardów Pomocy Dziecku w Sytuacji Rozstania Rodziców. Akcja ta ma zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

Czytaj więcej