Wróć do bloga
Prawo rodzinne
13 lipca 2022 10:53

WINA W ROZWODZIE I JEJ WPŁYW NA ALIMENTY

WINA W ROZWODZIE I JEJ WPŁYW NA ALIMENTY

Rozstanie i rozwód wywołują z pewnością wiele stresu i całkowicie zmieniają dotychczasowe codzienne życie rodziny. Po rozstaniu małżonkowie zazwyczaj decydują o podziale wspólnego majątku i ustalają nowe zasady utrzymywania przez każdego z nich kontaktów z dziećmi. Planując rozwód powinno się również pamiętać o tym, by zabezpieczyć majątkowo zarówno własną sytuację życiową, jak i sytuację życiową dziecka. Dlatego warto zastanowić się nad tym czy i w jakiej wysokości będziemy się domagać od byłego małżonka alimentów. W uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej mogą Państwu pomóc nasi adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii w Częstochowie.

Aby przejść do kwestii związanych z alimentami należy najpierw zaznaczyć, że wyróżniamy kilka rodzajów wyroków rozwodowych:

  1. rozwód bez orzekania o winie
  2. rozwód z winy jednego z małżonków, tj. z winy męża lub z winy żony
  3. rozwód z winy obojga małżonków

Warto zaznaczyć, że rodzaj orzeczonego rozwodu ma wpływ m.in. na możliwość zasądzenia na rzecz małżonka alimentów, stąd zagadnienie to nie pozostaje bez znaczenia na etapie podejmowania decyzji co do formy rozwodu małżonków.

 

Alimenty na rzecz dziecka

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, rodzaj orzeczonego rozwodu nie ma wpływu na obowiązek płacenia alimentów. To znaczy, że niezależnie od tego, który z małżonków zawinił przy rozpadzie związku, każdy z nich powinien ponosić koszty utrzymania dziecka – były małżonek jest zobowiązany do płacenia alimentów z tego powodu, że jest jego rodzicem.

Po rozwodzie rodzice mogą samodzielnie ustalić kto i w jakiej wysokości będzie ponosił koszty utrzymania dziecka i przedstawić swoje stanowisko w sądzie. Jeśli rodzice nie są zgodni, co do tego, jak podzielić to zobowiązanie, rodzic przy którym dziecko pozostało po rozstaniu może domagać się w sądzie alimentów. To małżonek, z którym dziecko mieszka ponosi zdecydowaną większość kosztów jego utrzymania, m. in. żywieniowych, mieszkaniowych, związanych z nauką czy zajęciami pozalekcyjnymi. Dlatego uzasadnione jest, aby drugi rodzic pomógł mu uiszczać te opłaty.

Wina a alimenty na rzecz małżonka

Warto jednak pamiętać, że alimenty mogą być przyznane nie tylko na rzecz dziecka – małżonek również ma prawo się ich domagać. W tym przypadku musimy jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na orzeczenie o winie zapisane w wyroku rozwodowym. Możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami, w których (po spełnieniu pewnych warunków) sąd może przyznać małżonkowi alimenty. Po pierwsze, alimentów może domagać się małżonek, który znajduje się w niedostatku. Po drugie może się ich domagać małżonek, którego sytuacja materialna znacznie się pogorszyła w związku z rozwodem.

Alimenty a niedostatek

Małżonek może domagać się alimentów, jeśli jest w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Niedostatek oznacza, że małżonek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w szczególności brakuje mu środków na pokrycie podstawowych wydatków. Jeśli sąd nie stwierdzi wyłącznej winy tego małżonka w rozpadzie małżeństwa, to może się on domagać wsparcia finansowego od byłego małżonka.

Zasądzone alimenty powinny odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom małżonka, który znalazł się w niedostatku, to znaczy, że nie mogą być zbyt wygórowane. Chodzi o to, by wesprzeć byłego małżonka, który w związku z rozwodem znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość tych alimentów musi być również odpowiednia do możliwości zarobkowych i majątkowych małżonka, który ma je płacić.

Alimenty a pogorszenie sytuacji materialnej

Drugą możliwością jest domaganie się przez małżonka alimentów, jeśli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy drugiego z małżonków, i powoduje znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej małżonka, który nie ponosi winy w rozpadzie związku. Sądy uznają, że w takim przypadku trzeba porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiej by się znajdował, gdyby małżeństwo nadal trwało.

Dla przykładu: mąż został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, np. z powodu zdrady i nadużywania alkoholu. Do czasu rozstania to on w znacznym stopniu utrzymywał rodzinę z otrzymywanego wynagrodzenia, ponieważ żona zajmowała się opieką nad dzieckiem. Po rozstaniu sytuacja majątkowa żony uległa znacznemu pogorszeniu i jej poziom życia się obniżył, chociaż nie ponosiła winy za rozpad małżeństwa. W związku z tym żona może wystąpić do sądu o przyznanie jej alimentów od byłego męża.

Trzeba pamiętać, że również w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę, że wysokość alimentów musi być uzasadniona i racjonalna. Małżonek winny rozpadowi związku ma zaspokajać usprawiedliwione potrzeby drugiego małżonka, a nie w całości go utrzymywać.

Warto też dodać, że obowiązek płacenia alimentów wygasa w razie zawarcia przez małżonka, który otrzymuje alimenty nowego małżeństwa. Kiedy zobowiązany do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek płacenia alimentów wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Jedynie w szczególnych przypadkach ten termin może być przedłużony.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zwykle wymagają przeprowadzenia wnikliwej rozmowy z klientem, szczegółowej analizy sytuacji oraz zebrania odpowiednich dowodów. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Częstochowie, w celu uzyskania kompleksowego wsparcia prawnego w tym zakresie.

 


Małżonek może domagać się alimentów, jeśli jest w niedostatku i nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Niedostatek oznacza, że małżonek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, w szczególności brakuje mu środków na pokrycie podstawowych wydatków.
07 listopada 2023r. | Zmiany przepisów
Zmiany w zakresie spadkobrania

Od listopada 2023 r. w życie wejdą zmiany dotyczące spadkobrania. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej
04 stycznia 2023r. | Aktualności
Import wina- uregulowania prawne

W trzeci czwartek listopada obchodzone jest Święto Wina, czyli Beaujolais Nouveau (czyt: Bożole Nuwo). Tegoroczne święto wypada więc 16 listopada. Z uwagi na fakt, iż wspólniczka naszej Kancelarii, miłośniczka dobrego wina, jest członkinią stowarzyszenia ‘Kobiety i Wino’, pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą w tym temacie zostawiając na stronie niezbędne informacje dla przedsiębiorców zajmujących się importem oraz sprzedażą tego trunku.

Czytaj więcej