Wróć do bloga
Zmiany przepisów
8 sierpnia 2018 07:17

Zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1104, opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 roku o
zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza istotne
zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 lat na 6 lat. Pozostałe terminy przedawnienia regulowane w przepisach szczególnych, nie ulegają zmianie. Bez zmian pozostał także 3-letni termin w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  2. Sposób liczenia terminu przedawnienia również uległ istotnej zmianie. Termin ten został wskazany na ostatni dzień roku kalendarzowego, pod warunkiem, że termin przedawnienia nie jest krótszy niż dwa lata.
  3. Należy podkreślić, iż po wejściu w życie ww. ustawy wówczas, gdy upłynie terminprzedawnienia, nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi. Za konsumenta, zgodnie z definicją zwartą w art. 221 Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnych, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach gmina traktowana jest jako przedsiębiorca, np. w umowach dzierżawy gruntu.
  4. Zgodnie z nowelizacją, roszczenia, które stwierdzone zostały prawomocnym orzeczeniem sądu bądź innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju czy też orzeczeniem sądu polubownego, a także roszczenie, które zostało stwierdzone ugodą zawartą przed sądem polubownym bądź ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, będą przedawniać się z upływem 6 lat. W przypadku, jeśli roszczenie stwierdzone w ten sposób obejmuje świadczenia okresowe, wówczas roszczenia o świadczenie okresowe należne w przyszłości będą przedawniać się z upływem 3 lat.
  5. Wskazana na wstępie ustawa nowelizuje również następujące aspekty prawne:
  • Kodeks postępowania cywilnego;
  • Ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
Zgodnie z przepisami przejściowymi, dotyczącymi roszczeń nieprzedawnionych, które powstały przed dniem, w którym owa ustawa miała wejść w życie oraz tych, które powstaływ dniu wejścia w życie ustawy stosuje się nowe regulacje. Natomiast, jeżeli zgodnie z nową ustawą termin przedawnienia jest krótszy od terminu według przepisów dotychczasowych, wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem 9 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem 9 lipca bieżącego roku, nastąpiłoby wcześniej przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia, wówczas przedawnienie następuje z upływem wcześniejszego terminu. Przedawnione roszczenia, które przysługują przeciwko konsumentowi, w stosunku do których nie podniesiono zarzutu przedawnienia do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają natomiast z tym dniem skutkom przedawnienia z mocy prawa.


Nowelizacja weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 9 lipca 2018 roku.
08 lutego 2023r. | Aktualności
Fundacja rodzinna - zasady funkcjonowania

Projekt zmian prawnych, o których mowa była już od dawna – można wręcz stwierdzić, że przez niektórych był on długo wyczekiwany. W momencie tworzenia tego wpisu projekt został podpisany przez Prezydenta RP (7.02.2023), zatem wprowadzenie go do polskiego systemu prawnego stanie się faktem – regulacja powinna zacząć obowiązywać jeszcze w pierwszej połowie 2023 r.

Czytaj więcej
04 stycznia 2023r. | Aktualności
Import wina- uregulowania prawne

W trzeci czwartek listopada obchodzone jest Święto Wina, czyli Beaujolais Nouveau (czyt: Bożole Nuwo). Tegoroczne święto wypada więc 16 listopada. Z uwagi na fakt, iż wspólniczka naszej Kancelarii, miłośniczka dobrego wina, jest członkinią stowarzyszenia ‘Kobiety i Wino’, pragniemy podzielić się z Państwem naszą wiedzą w tym temacie zostawiając na stronie niezbędne informacje dla przedsiębiorców zajmujących się importem oraz sprzedażą tego trunku.

Czytaj więcej
22 grudnia 2022r. | Aktualności
Kto odpowiada za nieodśnieżone chodniki?

W minionym tygodniu w całej Polsce spadło nawet do kilkudziesięciu centymetrów śniegu. Wraz z wyższą temperaturą w ciągu dnia i mrozami w nocy zarówno na ulicach jak i na chodnikach pojawił się problem ze śliską nawierzchnią, a jak łatwo się domyślić nie trudno w takich warunkach o bolesny upadek czy wypadek samochodowy. Kto w takiej sytuacji odpowiada za utrzymanie porządku na chodnikach i zapewnienia na nich bezpiecznego poruszania się? Jako Kancelaria zajmująca się również tego typu problemami zapraszamy do lektury.

Czytaj więcej