Specjalizacje

Kryptowaluty, bitcoiny, blockchain

Chociaż kryptowaluty nie są uznawane przez większość państw za jednostkę walutową, to zainteresowanie nimi ciągle rośnie. Jednocześnie otoczenie prawne, w ramach którego funkcjonują, jest niepewne i chaotyczne. Większość państw nie uregulowała bowiem w sposób jasny i klarowny kwestii dokonywania transakcji przy użyciu kryptowalut. Tym samym ich posiadacze nie zawsze są w stanie zidentyfikować przepisy, które ich dotyczą. Jednak nieznajomość prawa nie zwalnia z dostosowania się do przepisów.

Szukasz kancelarii znającej branżę kryptowalut?

Komu pomagamy?

Wspieramy posiadaczy kryptowalut, osoby biorące udział w transakcjach w ramach blockchain i firmy w kwestiach podatkowych. Wskazujemy prawne podstawy finansowania przedsięwzięć za zebrane kryptowaluty (ICO, Initial coin offering), a także wspieramy w zbiórce potrzebnych funduszy. Pomagamy przedsiębiorcom, którzy planują założenie kantoru kryptowalut lub giełdy kryptowalut. 

Nasza kancelaria doradza zarówno osobom prywatnym jak i firmom, wskazując optymalne rozwiązania w zakresie zarządzania posiadanymi kryptowalutami. Nasz prawnik wesprze w zabezpieczaniu praw posiadaczy kryptowalut i osób korzystających z transakcji w ramach bazy danych blockchain. Kancelaria udziela także pomocy prawnej w przypadku przestępstw karnych, od etapu zebrania materiału dowodowego, poprzez reprezentację w sądzie i przed organami ścigania, na postępowaniu apelacyjnym i kasacji kończąc. Nasi prawnicy doskonale rozumieją specyfikę kryptowalut i otoczenie prawne, dzięki czemu wskazują bezpieczną oraz przemyślaną drogę do zabezpieczenia praw osób prywatnych oraz przedsiębiorców.

Co oferujemy?

W zakresie transakcji w ramach blockchain i kryptowalut nasza kancelaria prawna oferuje:

 • bieżące doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w przypadku wątpliwości prawno-podatkowych;
 • kierowanie do organów podatkowych próśb o interpretację indywidualną i wydawanie opinii w przypadku wątpliwości;
 • analizę ryzyk związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • weryfikację możliwości prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorca podczas wprowadzania nowych usług w zakresie kryptowalut;
 • wskazywanie rozwiązań minimalizujących potencjalne ryzyka wynikające z przedsięwzięcia;
 • pomoc w finansowaniu przedsięwzięć kryptowalutami (ICO, Initial coin offering);
 • doradztwo związane z kontraktami, także na etapie ich negocjowania;
 • wsparcie prawnika na każdym etapie postępowania karnego w przypadku kradzieży, wyłudzeń, oszustw, w tym na etapie kompletowania materiału dowodowego;
 • doradztwo w zakresie otwierania giełd kryptowalut;
 • pomoc prawną przy zakładaniu kantorów wymiany kryptowalut;
 • doradztwo prawne w zakresie zabezpieczenia posiadanych kryptowalut.

Doświadczenie Kancelarii w zakresie kryptowalut

Kwestia kryptowalut i bazy blockchain to tematy, którymi nasza kancelaria zajmuje się od bardzo dawna. Śledzimy na bieżąco nowe regulacje i interpretacje prawne istotne dla posiadaczy kryptowalut, osób biorących udział w transakcjach w ramach blockchain oraz przedsiębiorców. Wybiegamy w przyszłość, wskazując ryzyka i możliwości ich minimalizacji. Przedstawiamy możliwości, jakie posiadają nasi klienci. Interesujemy się kwestiami związanymi z zabezpieczeniem praw i doradztwem podatkowym. Z tego względu wielokrotnie wspieraliśmy osoby prywatne i firmy w kwestiach prawno-podatkowych, wydawaliśmy opinie oraz interpretowaliśmy istotne dla naszych klientów regulacje prawne.

Jako kancelaria prawna mamy bogate doświadczenie w postępowaniach karnych, w tym odwoławczych i kasacjach od wyroków. Pomagamy klientom na etapie kompletowania materiału dowodowego, a także reprezentujemy go w sądzie i przed organami. Dbamy o bezpieczeństwo i zapewniamy poczucie pewności, że wszystkie sprawy zostaną należycie załatwione. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przestępstwa i powiązane z nimi procesy karne dotyczące kryptowalut wymagają dokładnej analizy materiału dowodowego i precyzyjnego przygotowania. Znaczenie ma także weryfikacja działań prowadzonych przez organy ścigania i prokuraturę. W tym zakresie nasi klienci za każdym razem mogą liczyć na pełne wsparcie i zaangażowanie naszych prawników.

Rynek kryptowalut

W ostatnim czasie największą popularnością cieszył się bitcoin – jedna z kryptowalut funkcjonująca w ramach transakcji dokonywanych za pomocą open source’owej bazy danych blockchain. Na początku 2020 roku liczba osób posiadających co najmniej jeden bitcoin szacowana była na minimum pół miliona, chociaż rzeczywiste statystyki mogą być o wiele wyższe. Należy także podkreślić, że ogólna pula aktywnych portfeli w ramach blockchain ciągle się powiększa, a zainteresowanie kryptowalutą jest wciąż bardzo duże. Pomimo tego, w polskim prawie nie istnieje jeden akt prawny, który w sposób kompleksowy regulowałby kwestie dotyczące kryptowalut. W efekcie do efektywnego i zgodnego z prawem zarządzania posiadanymi zasobami oraz zabezpieczenia własnych praw niezbędne jest wsparcie specjalisty.

Kryptowaluty stanowią już nie tylko ciekawostkę, ale także rynek zgłaszający zapotrzebowanie na usługi umożliwiające zarządzanie posiadanymi zasobami. W efekcie powstaje coraz więcej firm świadczących usługi m.in. wymiany kryptowalut. Co więcej popularnością zaczyna się cieszyć kwestia finansowania przedsięwzięć za ich pomocą (ICO, Initial coin offering). Z tego względu tak ważne jest odpowiednie wsparcie prawno-podatkowe, które pozwoli na zabezpieczenie interesów osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Niestety ciągła niepewność w zakresie regulacji prawnych i ryzyko wprowadzenia zmian rzutujących na ten rynek nie ułatwia planowania i zarządzania posiadanymi zasobami. W tym aspekcie dokładna analiza możliwości i ryzyk przeprowadzona przez doświadczonego prawnika wesprze w realizacji długoterminowych przedsięwzięć.

Problemy prawne w zakresie kryptowalut

Chociaż frazy takie jak kryptowaluta czy blockchain zyskują coraz większą popularność, to nadal prawo nie jest w stanie sprostać wyzwaniom wirtualnego świata. Z jednej strony brak jednego aktu prawnego dotyczącego tych zagadnień utrudnia planowanie przedsięwzięć. Z drugiej – powstanie takiej regulacji może spowodować duży chaos i problemy związane z nieprzystawalnością przepisów do rzeczywistości. Z tego względu część środowiska opowiada się przeciwko sztywnemu regulowaniu kwestii kryptowalut. Na sytuację nie wpłynął wzrost zainteresowania bitcoinami i powiązanymi z nimi transakcjami w ramach bazy blockchain. Niestety brak regulacji oznacza także pewnego rodzaju nieprzewidywalność. W efekcie niepewności co do przyszłych regulacji istotne jest przewidywanie i długoterminowe planowanie potencjalnych ryzyk prawnych, a także poszukiwanie rozwiązań, które je minimalizują.

W rezultacie osoby posiadające kryptowaluty muszą dokładnie analizować kwestie związane z podatkami, a w razie potencjalnych przestępstw samodzielnie zadbać o dochodzenie ich praw, korzystając z pomocy doświadczonej kancelarii. Chociaż w aspekcie podatkowym polskie przepisy są bardzo przychylne pod względem kryptowalut, to niekiedy interpretacje indywidualne mogą zaskoczyć część podatników. W aspekcie przestępstw dotyczących kradzieży, oszustw, wymuszeń czy też obietnic osiągnięcia nierealnych zysków należy pamiętać, że zbieranie materiału dowodowego czy też działania organów ścigania oraz prokuratury powinny być kontrolowane przez doświadczonego prawnika, który doskonale porusza się w tej materii pod względem technologicznym jak i prawny.

Samo uczestniczenie w transakcjach w ramach blockchain powoduje, że coraz więcej osób boryka się z problemem przechowywania i wymiany posiadanej kryptowaluty. W tym zakresie standardowe instytucje jak banki pozostają bardzo ostrożne. W rezultacie posiadacze krytowalut pozostawieni są sami sobie. Nie dziwi zatem fakt, że na rynku coraz częściej pojawiają się usługi takie jak kantory kryptowalut, które odpowiadają na zapotrzebowanie klientów. Ich założenie wymaga jednak doskonałej znajomości nie tylko odbiorców usługi, ale także regulacji prawnych. Z tego względu firmy i osoby planujące jej założenie coraz częściej sięgają po pomoc kancelarii.

Dużym wyzwaniem może się także okazać kwestia zaplanowania i zrealizowania przedsięwzięcia finansowanego za pomocą kryptowaluty (ICO, Initial coin offering). Brak wiedzy dotyczącej otoczenia prawnego w takich sytuacjach rodzi ryzyko przekroczenia ram prawnych, utraty środków i oszustw. W tym zakresie przedsiębiorcy bardzo często decydują się na wsparcie ze strony kancelarii, która zabezpieczy ich prawa i umożliwi bezpieczne przeprowadzenie całego proc

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00