Specjalizacje

Testament

Nasza Kancelaria od lat świadczy na terenie Częstochowy i okolic kompleksowe usługi doradztwa i reprezentacji sądowej w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa spadkowego. Pomoc oferowana przez zespół naszych prawników dotyczy spraw związanych zarówno z:

  • dziedziczeniem,
  • odrzuceniem spadku, 
  • testamentem, 
  • zachowkiem, 
  • darowizną 
  • działem spadku. 

Zespół Kancelarii, składający się z radców prawnych oraz adwokatów, oferuje pomoc prawną polegającą przede wszystkim na udzielaniu porad, jak i prowadzeniu postępowań sądowych w sprawach z dziedziny prawa spadkowego, także poza granicami naszego kraju. Nasi Prawnicy to profesjonaliści, posiadający długoletnie doświadczenie w zakresie spraw spadkowych, zwłaszcza w obsłudze osób potrzebujących pomocy przy sporządzaniu testamentu bądź jego zmianie czy uchyleniu, a także w sprawach o stwierdzenie nabycia, przyjmowanie, odrzucenie i dział spadku.

Wszelkie czynności, w tym porady prawne w sprawach o uznanie testamentów, jak również decyzje związane z przygotowaniem testamentu, podejmowane są przez naszych prawników po uprzednim spotkaniu się z Klientem, a także szczegółowej analizie sytuacji oraz dokumentów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w pełni zaangażowani, co pomaga w dostosowaniu się do naszego Klienta, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić, że wartości takie jak rzetelność, poufność i przejrzystość są stawiane przez naszych adwokatów oraz radców prawnych na pierwszym miejscu.

Doradztwo przy sporządzaniu testamentów
Osoby poszukujące pomocy przy sporządzeniu testamentu, znajdą w Naszej Kancelarii potrzebne im wsparcie. Nasz Zespół udzieli Państwu niezbędnych porad związanych z wyborem formy sporządzanego testamentu, sformułowaniem jasnych, jednoznacznych postanowień, które będą jak najpełniej oddawać rzeczywistą wolę testatora (spadkodawcy) i nie będą skutkowały nieważnością testamentu. Często w praktyce zdarza się, że sporządzone bez fachowego wsparcia testamenty, zawierają błędy, których z oczywistych względów na etapie postępowania spadkowego nie da się naprostować. Nierzadko można spotkać się z testamentem własnoręcznym, który został spisany na komputerze, wydrukowany i podpisany przez testatora. Tak sporządzony testament nie jest ważny w rozumieniu prawa polskiego. Należy pamiętać, że testamenty własnoręczne są najczęściej  podważane, niszczone bądź też rodzą odmienne od założonych przez testatora skutki prawne. Testament, aby był ważny, musi być przede wszystkim spisany własnoręcznie, musi także zawierać rozporządzenie tylko jednej osoby, a testator musi być osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (m.in. musi być osobą pełnoletnią czy nieubezwłasnowolnioną).  Przesłanka ta, wymagana jest również w przypadku odwołania lub zmiany testamentu. Sporządzić, zmienić  (wielokrotnie) czy odwołać testament można wyłącznie osobiście. Świadcząc profesjonalną pomoc w zakresie spraw spadkowych, pomagamy również przy zrozumieniu zasad dziedziczenia, w tym instytucji zachowku, zapisu, polecenia, wydziedziczenia, uznania za niegodnego spadku oraz zrzeczenia się spadku. Wskażemy również Państwu zarówno obowiązki, jak i prawa, które przysługują spadkobiercom.

Współpracujemy również z Kancelariami Notarialnymi, w związku z tym pomożemy Państwu sprawnie załatwić wszelkie czynności przed Notariuszem. Służymy także pomocą na ewentualnych dalszych etapach, związanych m.in. z czynnościami związanymi z podziałem masy spadkowej czy dziedziczeniem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

Doradztwo prawne przy podziale spadku
Zlecając obsługę zespołowi adwokatów i radców prawnych naszej Kancelarii, pozbywają się Państwo konieczności dopełnienia wszelkich formalności związanych z nabyciem czy też podziałem spadków. Zajmujemy się Państwa sprawami kompleksowo, jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów na każdym etapie postępowania spadkowego. Na początkowym etapie współpracy z Klientami, w celu szybkiego i skutecznego załatwienia sprawy, wskazujemy, jakie dokumenty będą niezbędne w sprawach spadkowych, a także wskazujemy, jakie koszty będzie musiał ponieść Klient, biorąc pod uwagę wszystkie etapy postępowania. Następnie sporządzamy lub pomagamy Państwu w samodzielnym sporządzeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Po zakończeniu tego etapu, a następnie wydaniu przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, należy oczekiwać na stwierdzenie prawomocności, tegoż postanowienia. Kolejnym etapem jest postępowanie o dział spadku zgodnie, z którym wszystko, co będzie przedmiotem spadku, zostaje podzielone pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

Po wskazanych wyżej czynnościach pomagamy naszym Klientom w dopełnieniu niezbędnych formalności w Urzędzie Skarbowym, w tym m.in. w wypełnieniu deklaracji dotyczącej podatku od spadków. Należy również pamiętać, że na spadkobiercach ciążą także inne obowiązki, m.in. czynności związane ze wpisaniem w Księgach Wieczystych aktualnych właścicieli odziedziczonej nieruchomości, czy pomoc w dopełnieniu formalności związanych z zamknięciem konta bankowego po zmarłym. 
 

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00