Specjalizacje

Przekształcenia spółek

W związku ze stałym rozwojem gospodarki oraz częstymi zmianami w przepisach, w szczególności podatkowych, zwiększają się potrzeby i oczekiwania podmiotów występujących na rynku. Chęć dynamicznego rozwoju oraz zwiększenia zysku wymaga od przedsiębiorstw analizy prowadzonej działalności oraz wyboru odpowiedniej pod tym względem formy prawnej.

Chcesz się przekształcić?

Jak pomagamy?
Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowego wsparcia prawnego przy dokonywaniu przekształceń form prawnych podmiotów obrotu gospodarczego. W tym zakresie nasi specjaliści dokonają analizy dotychczas prowadzonej działalności, a następnie pomogą wybrać odpowiednią formę prawną, w taki sposób aby zwiększyć efektywność biznesową, wysokość osiąganych zysków, jednocześnie ograniczając do minimum koszty związane z prowadzoną działalnością. W tym celu przeprowadzimy Państwa przez procedurę zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Dodatkowo, pomożemy również w sporządzeniu planu przekształcenia, dostosowaniu dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym umów, uchwał, regulaminów do obowiązujących przepisów, a następnie pomożemy w dokonaniu wpisu zmian do odpowiedniego rejestru. Będziemy z Państwem na każdym etapie procedury przekształcenia.

Naszą aktywnością obejmujemy nie tylko podmioty z Częstochowy oraz rynku lokalnego, ale także firmy działające na obszarze całego Kraju.

Komu pomagamy?
Podmioty, które mogą ulec przekształceniu zostały szczegółowo opisane w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności prawa handlowego, bowiem transformacje w zakresie formy prawnej prowadzonej działalności dotyczą głównie spółek. 

W przypadku spółek osobowych, do których należą spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, mogą one ulec przekształceniu w inną spółkę osobową bądź spółkę kapitałową, w szczególności w przypadku, gdy z różnych przyczyn okaże się ona bardziej atrakcyjną formą prawną działalności.

Spółki kapitałowe, do których należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna, mogą ulec przekształceniu w inną spółkę kapitałową bądź spółkę osobową, dla przykładu w przypadku gdy spółka kapitałowa okaże się zbyt wymagającą formą prawną prowadzenia działalności. 

Nie można również pominąć, że przekształceniu może ulec również jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka cywilna. Jednakże, w zakresie osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą, przekształcenie to jest ograniczone do konkretnej formy prawnej i tak też jednoosobowa działalność gospodarcza może zostać przekształcona wyłącznie w jednoosobową spółkę kapitałową.

Większe możliwości w zakresie przekształcenia formy działalności posiada spółka cywilna, która to może ulec przekształceniu w spółkę jawną bądź inną spółkę handlową. 

Zauważyć również należy, że z dniem 1 marca 2020 r. wprowadzono do kodeksu spółek handlowych nowy typ spółki kapitałowej, tzw. prostą spółkę akcyjną. Co ważne, proste spółki akcyjne również mogą ulegać przekształceniom.

Dlaczego my?
Nasza Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy prawnej na rzecz Spółek oraz przedsiębiorców, którzy z uwagi na dynamiczny rozwój, realizację celów biznesowych chcą dopasować odpowiednią dla swoich potrzeb formę prawną działalności. 

1) Kompleksowa obsługa od początku procesu przekształcenia
Zajmujemy się przygotowaniem prawnym całego procesu przekształcenia, np. w przypadku wyrażenia chęci przekształcenia formy prawnej zajmiemy się od podstaw sporządzaniem dokumentacji, zawierającej również zapisy istotne z perspektywy ww. podmiotów, koniecznej do dokonania przekształcenia. Udzielając wsparcia prawnego, każdorazowo kierujemy się przede wszystkim interesem klienta.

2) Troska o interes biznesowy
Staramy się podchodzić do przedstawionych tematów w sposób biznesowy, analizując historię biznesową przedsiębiorstwa zespół naszych prawników proponuje i wdraża rozwiązania, które pozwolą doprowadzić do maksymalizacji zysku przy jak największym zmniejszeniu straty.

3) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Przekształcenia formy prawnej wymagają od przedsiębiorców całkowitego przemodelowania obecnej struktury, powołania organów na nowo oraz zawarcia umowy Spółki bądź sporządzenia Statutu, a następnie sporządzenia stosownych uchwał. Powyższe wymaga precyzji i działania zgodnie z literą prawa, gdyż mały błąd może znacznie utrudnić bądź nawet uniemożliwić dalszą procedurę przekształcenia. Kancelaria Janik i Wspólnicy pomoże Państwu uniknąć błędów przy sporządzaniu dokumentacji oraz zbędnego ryzyka związanego z możliwością zablokowania działalności gospodarczej.

4) Pełna reprezentacja interesów klienta na każdym etapie procedury
Nasi prawnicy zajmują się reprezentacją Klientów w postępowaniach rejestrowych związanych ze zgłoszeniem przekształcenia do odpowiedniego rejestru. Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych. Pomożemy Państwu zarówno w wypełnieniu stosownych formularzy, jak i w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji i złożeniu dokumentów we właściwym sądzie rejestrowym.
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00