Specjalizacje

Spadki i sprawy spadkowe

Doradztwo prawne w zakresie spraw spadkowych i prawa spadkowego, to niezwykle popularna specjalizacja, niestety także bardzo wymagająca. Sprawy spadkowe to bardzo często wielowątkowe i czasochłonne procesy. Nim bowiem dojdzie do działu spadku spadkobierców czeka zwykle żmudny proces ustalenia masy spadkowej, ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia i zakresu dziedziczonych przez każdą z tych osób aktywów i pasywów. Gdy wypracowanie zgodnej umowy podziału spadku pomiędzy spadkobiercami nie jest możliwe, pozostają oni ze sobą w konflikcie lub nie mogą dojść do porozumienia, jedynym wyjściem pozostaje wniesienie sprawy na drogę sądową. 

Jak pomagamy?

1) Konsultacje i analiza specyfiki sprawy
Nasza Kancelaria wspiera spadkobierców na etapie ustalania i doboru najbardziej optymalnej strategii uczestnictwa w procesie spadkobrania. Nasz prawnik analizuje stan faktyczny sprawy, ocenia możliwości i szanse osiągnięcia oczekiwanych przez Klienta efektów. Nasz adwokat zawsze ma na celu wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania w danej sytuacji.

2) Bieżące doradztwo prawne
Nasz adwokat oferuje wsparcie w rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych, które pojawią się w trakcie procesu spadkobrania. Z doświadczenia wiemy, że sprawy spadkowe nierzadko powodują, iż na światło dzienne wychodzi wiele zupełnie nowych wątków. Taki obrót spraw sprawia, że osoby starające się o spadek muszą być przygotowane zawczasu na wiele ewentualności. Analizujemy każdy pojawiający się wątek, zajmujemy stanowisko sugerujemy kolejne kroki.

3) Reprezentacja przed notariuszem
Nasza Kancelaria reprezentuje spadkobierców we wszelkich czynnościach przed notariuszem. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że wielowątkowy proces spadkowy może angażować ponadnormatywnie, a przez to wpływać niekorzystnie na inne aspekty codziennego życia naszych Klientów. Nasz prawnik zawsze ma na celu przejmowanie ciężaru spraw spadkowych, a przy tym pełną współpracę z Klientem. 

4) Reprezentacja przed sądem
Wypracowanie umowy podziału spadku jest rozwiązaniem polubownym, niestety nierzadko nie jest możliwe. Dlatego też nasz adwokat reprezentuje Klienta  w trakcie całego postępowania spadkowego przed sądami zarówno I jak i II instancji. 

Komu pomagamy?
Naszą ofertę doradztwa prawnego kierujemy do spadkobierców ustawowych, jak i osób i podmiotów, które nabyły prawo do spadku na mocy zapisów testamentowych. Oferta naszej Kancelarii w zakresie prawa spadkowego, to nie tylko pomoc kierowana dla spadkobierców, ale też wsparcie przyszłych spadkodawców, którzy za życia chcieliby uregulować te kwestie w sposób odmienny od przewidzianego ustawą. Dla tej grupy oferujemy wsparcie prawne przy tworzeniu testamentów, jak i planów sukcesji przedsiębiorstw pozostających pod władaniem nestora. 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa spadkowego

1) Stwierdzenie nabycia spadku
Stwierdzenie nabycia spadku ma za zadanie wskazanie kto jest uprawniony do spadku po zmarłym. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek, który wnosi się je do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. W odpowiedzi na wniosek sąd określa krąg osób uprawnionych do spadku po zmarłym. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • pomoc prawną w ustalaniu kręgu spadkobierców
 • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

2) Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Odrzucenie spadku przez jednego ze spadkobierców modyfikuje kręg uprawnionych do udziału w masie spadkowej. Spadek to aktywa, pasywa masy spadkowej, ale i wierzytelności ustanowione na nich, stąd też nie zawsze traktowany jest jako korzyść. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • analizę ryzyka przyjęcia spadku
 • negocjowanie umowy działu spadku

3) Zachowek
Zachowek to przewidziane przez prawo spadkowe świadczenie należne osobom uprawnionym do spadkobrania, ale pominiętym w testamencie. Daje ono podstawę do ubiegania się o swoją część w rozdysponowanej w testamencie masie spadkowej. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • negocjacje zachowku ze spadkobiercami objętymi testamentem
 • sporządzenie pozwu o zachowek i odpowiedzi na pozew o zachowek

4) Umowy o dział spadku
Wypracowanie zgodnego porozumienia miedzy spadkobiercami i spisanie jego reguł w umowie, to zdecydowanie najszybsza droga do przejęcia własności nad masą spadkową. Niestety umowny podział spadku nie zawsze jest możliwy. Nierzadko spadkobiercy nie mogą porozumieć się między sobą i w efekcie występują do sądu z roszczeniami. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • doradztwo prawne w negocjacjach z pozostałymi spadkobiercami
 • przygotowanie umowy o dział spadku

5) Dziedziczenie ustawowe
Świadczymy pełne doradztwo prawne dla osób dochodzących swojej części masy spadkowej w ramach dziedziczenia ustawowego. Wspieramy w ustalaniu aktywów i pasywów masy spadkowej, negocjowania ram umowy o dział spadku, reprezentujemy w procesach sądowych, wspieramy ubiegających się o zachowek. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • bieżące konsultacje prawne
 • przygotowanie wniosków i pism procesowych
 • reprezentacja przed sądem

6) Dziedziczenie testamentowe
Doradzamy osobom, które chcą przygotować testament, a wraz z nim uregulować podział swojego majątku w sposób odmienny od norm przewidzianych w ustawie. Świadczymy pełne wsparcie prawne dla osób, które chcą dochodzić swoich roszczeń wynikających z zapisów testamentowych, jak i spadkobiercom, którzy poddają w wątpliwość pochodzenie testamentu. W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • doradztwo prawne przy przygotowaniu
 • kwestionowanie ważności testamentu
 • reprezentacja przed sądem

7) Inne problemy natury spadkowej
Oferujemy wsparcie prawne we wszystkich problemach prawnych z zakresu prawa spadkowego tj. zrzeczenie się dziedziczenia przez jednego ze spadkobierców, wyłączenie małżonka z dziedziczenia, czy też uznanie spadkobiercy za niegodnego.W ramach doradztwa prawnego oferujemy:

 • bieżące doradztwo prawne przy przygotowaniu
 • przygotowanie wniosków i pism procesowych
 • reprezentacja przed sądem

8) Planowanie sukcesji firmy
Doradzamy przedsiębiorcom, który chcą za swojego życia podzielić swój dorobek biznesowy oraz przekazać władzę nad swoim przedsiębiorstwem. Zaplanowana sukcesja firmy pozwala uregulować stosunku własnościowe na wypadek śmierci nestora, a także zachować ciągłość działalności stworzonego przedsiębiorstwa, co w przypadku przedsiębiorstw rodzinny ma nierzadko bardzo duże znaczenie.
 

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00