Specjalizacje

Łączenie spółek

Kancelaria Janik i Wspólnicy zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz doradztwo podmiotom gospodarczym, w tym w szczególności spółkom prawa handlowego. Obsługa ta nie ogranicza się jedynie do codziennych czynności związanych z działalnością gospodarczą. Zespół Kancelarii pomoże Ci zarówno w założeniu spółki, przekształceniu formy prawnej działalności spółki, łączeniu oraz podziale spółek, a także ich likwidacji.

Nasi prawnicy pomogą Ci podjąć decyzję o połączeniu własnej spółki z inną spółką, przedstawią wszelkie ograniczenia oraz konsekwencje, zarówno prawne jak i podatkowe, związane z łączeniem spółek. Następnie, będą Ci towarzyszyć w skomplikowanej i sformalizowanej procedurze łączenia spółek.

Dodatkowo, Kancelaria pomoże również w sporządzeniu i dostosowaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym umów, uchwał, a następnie pomożemy w dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS. Będziemy z Państwem na każdym etapie procedury łączenia spółek.

Naszą aktywnością obejmujemy nie tylko podmioty z Częstochowy oraz rynku lokalnego, ale także firmy działające na obszarze całego Kraju.

W obecnych czasach, w związku z dynamicznym rozwojem gospodarki na drodze przedsiębiorców do sukcesu pojawia się niejednokrotnie problem związany z chęcią powiększenia działalności spółki, a w konsekwencji pytanie w jaki sposób połączyć spółki bądź dokonać przejęcia jednej spółki przez drugą aby osiągnąć jak największy zysk i ograniczyć koszty do minimum.

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie spółek?

Komu pomagamy?
W przepisach kodeksu spółek handlowego sprecyzowano, które ze spółek podlegają połączeniu i w jaki sposób. Tak też zgodnie z art. 491 k.s.h.:

 1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi.
 2. Spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. 
 3. Spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.
 4. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą łączyć się ze spółką zagraniczną, o której mowa w art. 491 § 11 k.s.h.
 5. Nie może się łączyć spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Na czym polega połączenie spółek?
W ramach połączenia spółek możemy wyróżnić:

1.    PRZEJĘCIE - połączenie spółek poprzez przeniesienie majątku jednej spółki (spółki przejmowanej) na inną spółkę (spółkę przejmującą):
SPÓŁKA X  (spółka przejmująca) + SPÓŁKA Y (spółka przejmowana) = SPÓŁKA X

2.    FUZJĘ - połączenie spółek poprzez utworzenie nowej spółki:
SPÓŁKA X + SPÓŁKA Y = SPÓŁKA Z

Każdy z przedstawionych powyżej schematów niesie za sobą odmienne skutki prawne oraz finansowe, a nadto przewiduje odmienną procedurę związaną z połączeniem. 

Co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o połączeniu?
Zanim zdecydujesz się na połączenie spółek, powinieneś liczyć się z wieloma kwestiami które wymagają przeanalizowania oraz skonsultowania jeszcze przed wszczęciem procedury połączenia. 

Koniecznym jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • w jakiej formie prawnej prowadzone są spółki?
 • co chcę osiągnąć? Jaki jest mój cel?
 • czy spółki posiadają nieruchomości, ruchomości, pracowników, koncesje, zezwolenia, ulgi?

Odpowiedź na wskazane powyżej pytania oraz uzyskanie niezbędnych informacji w tym zakresie pozwoli naszym specjalistom pomóc wybrać najkorzystniejszy sposób połączenia spółek, ustalić czy nie istnieją przeciwskazania do połączenia spółek, a nadto ocenić możliwe skutki prawne oraz finansowe połączenia spółek.

Czym się zajmujemy w ramach łączenia spółek?

 • w ramach przekazanych przez Klienta informacji oraz dokumentów dokonujemy analizy przedsiębiorstw mających ulec połączeniu,
 • badamy możliwość połączenia spółek oraz czy nie zachodzą przeciwskazania,
 • pomagamy wybrać najkorzystniejszy i optymalny sposób połączenia spółek,
 • przedstawiamy zagrożenia oraz ograniczenia, które można napotkać w procesie łączenia spółek,
 • tworzymy term sheet kluczowych czynności w ramach procedury połączenia,
 • pomagamy możliwie najlepiej pod względem biznesowym przygotować spółki do połączenia,
 • towarzyszymy przy sporządzaniu i dostosowywaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym planu połączenia, sprawozdań zarządu, uchwał, zawiadomień, zgłoszeń, a następnie po przeprowadzeniu procedury połączenia, w ujawnieniu zmian, tj. m.in. dokonaniu odpowiednich wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • na życzenie Klienta nasi prawnicy doradzą również w kwestii praw i obowiązków spółek, kwestii przejęcia pracowników oraz przejścia zezwoleń, koncesji oraz ulg. 

Dlaczego my?
Nasza Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy prawnej na rzecz Spółek zarówno przejmowanych jak i przejmujących, pomagając w realizacji założeń biznesowych.

1) Kompleksowa obsługa od początku procesu połączenia
Zajmujemy się przygotowaniem prawnym całego procesu połączenia, w tym sporządzeniem dokumentacji, zawierającej zapisy istotne z perspektywy spółek dążących do połączenia. Udzielając wsparcia prawnego, każdorazowo kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta.

2) Troska o interes biznesowy
Staramy się podchodzić do przedstawionych tematów w indywidualny sposób. Analizując historię biznesową przedsiębiorstwa zespół naszych prawników proponuje i wdraża rozwiązania, które pozwolą doprowadzić do maksymalizacji zysku przy jak największym zmniejszeniu strat.

3) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Procedura połączenia wymaga od spółek przemodelowania obecnej struktury organizacyjnej, a w konsekwencji przygotowania wymaganej przepisami prawa dokumentami. Powyższe wymaga precyzji i działania zgodnie z literą prawa, gdyż mały błąd może znacznie utrudnić bądź nawet uniemożliwić dalszą procedurę połączenia spółek. Kancelaria Janik i Wspólnicy pomoże Państwu uniknąć błędów przy sporządzaniu dokumentacji oraz ryzyka związanego z zablokowaniem działalności gospodarczej.

4) Pełna reprezentacja interesów klienta na każdym etapie procedury
Nasi prawnicy zapewniają reprezentację Klientów w  postępowaniach rejestrowych związanych ze zgłoszeniem zmian do odpowiednich rejestrów. 

Kancelaria posiada nie lada doświadczenie w prowadzeniu spraw przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych i może poszczycić się wieloma ukończonymi z sukcesem przekształceniami spółek zarówno poprzez przejęcie jak i fuzję.

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00