Specjalizacje

Podział spółek

Kancelaria Janik i Wspólnicy oprócz transformacji półek w postaci przekształcania, łączenia spółek, zajmuje się również podziałem spółek. Nasi prawnicy pomogą Ci podjąć decyzję o podziale spółki, wybrać właściwy sposób podziału spółki, przedstawią wszelkie ograniczenia oraz konsekwencje zarówno prawne jak i podatkowe związane z podziałem. Następnie, będą Ci towarzyszyć w skomplikowanej i sformalizowanej procedurze związanej z podziałem spółek.

Będziemy z Państwem na każdym etapie procedury łączenia spółek od początku aż do samego końca i pomożemy załatwić wszelkich formalności gdyż podział spółki wymaga dokładnej analizy nie tylko pod względem prawnym, ale również podatkowym.

Naszą aktywnością obejmujemy nie tylko podmioty z Częstochowy oraz rynku lokalnego, ale także firmy działające na obszarze całego Kraju.

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie spółek?

Komu pomagamy?
Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych wyłącznie spółka kapitałowa może ulec podziałowi na dwie lub więcej spółek kapitałowych. Z tym zastrzeżeniem, że spółka akcyjna tylko wtedy gdy w całości został pokryty kapitał zakładowy.

Wobec powyższego, podziałowi nie podlegają:

 • spółki osobowe,
 • spółki w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku, 
 • spółki w upadłości,
 • spółki akcyjne jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

Na czym polega podział spółki?
Możemy wyróżnić następujące podziały spółki:

 • przejęcie, tj. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne istniejące spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej,
 • zawiązanie nowych spółek, tj. przejście całego majątku spółki dzielonej na nowo zawiązane spółki za udziały lub akcje nowych spółek,
 • przejęcie i zawiązanie nowej spółki, tj. przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki,
 • wydzielenie, tj. podział poprzez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną.

Każdy z w/w podziałów spółki ma zastosowanie w innych okolicznościach oraz niesie za sobą odmienne skutki prawne zarówno dla spółki dzielonej jak i spółek przejmujących czy też nowo utworzonych, a nadto przewiduje odmienną procedurę podziału.

Co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o połączeniu?
Zanim zdecydujesz się na połączenie spółek, powinieneś liczyć się z wieloma kwestiami które wymagają przeanalizowania oraz skonsultowania jeszcze przed wszczęciem procedury połączenia. 

Koniecznym jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • w jakiej formie prawnej prowadzona jest spółka?
 • co chcę osiągnąć? Jaki jest mój cel?
 • czy chcę dokonać przeniesienia całego majątku spółki w ramach podziału?
 • czy chcę zlikwidować dotychczasową spółkę?
 • czy spółki posiadają nieruchomości, ruchomości, pracowników, koncesje, zezwolenia, ulgi?

Odpowiedź na wskazane powyżej pytania oraz uzyskanie niezbędnych informacji w tym zakresie pozwoli naszym specjalistom pomóc ustalić czy w ogóle można dokonać podziału spółki, jaki będzie najkorzystniejszy sposób podziału spółki oraz czy nie istnieją przeciwskazania do podziału spółki, a nadto prawnicy naszej kancelarii pomogą ocenić możliwe skutki prawne oraz finansowe związane z podziałem spółki.

Jaki jest cel podziału spółki? 

 • wyodrębnienie części działalności bądź przekazanie majątku na rzecz innego podmiotu,
 • chęć rozpoczęcia nowej działalności w ramach odrębnego podmiotu,
 • zniwelowanie ryzyka biznesowego,
 • utrzymanie renomy spółki,
 • cel marketingowy,
 • cel bilansowy/podatkowy,
 • usprawnienie działalności np. w przypadku utworzeniu dwóch spółek prowadzących działalności w różnych dziedzinach, 
 • ułatwienie zarządzania mniejszymi spółkami niż jedną dużą spółką,
 • obniżenie kapitału zakładowego spółki.

Czym się zajmujemy w ramach podziału spółek?

 • w ramach przekazanych przez Klienta informacji oraz dokumentów dokonujemy analizy spółki, która ma ulec podziałowi,
 • badamy możliwość podziału spółki oraz czy nie zachodzą przeciwskazania do dokonania podziału,
 • pomagamy wybrać najkorzystniejszy i optymalny sposób podziału spółki,
 • przedstawiamy zagrożenia oraz ograniczenia, które można napotkać w procesie podziału spółki,
 • tworzymy term sheet kluczowych czynności w ramach procedury podziału spółki,
 • pomagamy możliwie najlepiej pod względem biznesowym przygotować spółkę do podziału,
 • towarzyszymy przy sporządzaniu i dostosowywaniu wszelkiej wymaganej dokumentacji przedsiębiorstwa, w tym planu podziału, sprawozdań zarządu, uchwał w przedmiocie podziału, zmian w umowie/statucie, zawiadomień, zgłoszeń, a następnie po przeprowadzeniu procedury w ujawnieniu zmian, tj. m.in. dokonaniu odpowiednich wpisów do rejestru przedsiębiorców KRS,
 • na życzenie Klienta nasi prawnicy doradzą również w kwestii praw i obowiązków spółek, kwestii przejęcia pracowników oraz przejścia zezwoleń, koncesji oraz ulg. 

Dlaczego my?
Nasza Kancelaria posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy prawnej na rzecz Spółek zainteresowanych podziałem, pomagając w realizacji założeń biznesowych.

1) Kompleksowa obsługa od początku procesu podziału spółki
Zajmujemy się przygotowaniem prawnym całego procesu podziału spółki, w tym sporządzeniem dokumentacji, zawierającej zapisy istotne z perspektywy podziału. Udzielając wsparcia prawnego, każdorazowo kierujemy się przede wszystkim interesem Klienta.

2) Troska o interes biznesowy
Staramy się podchodzić do przedstawionych tematów w indywidualny sposób. Analizując historię biznesową przedsiębiorstwa zespół naszych prawników proponuje i wdraża rozwiązania, które pozwolą doprowadzić do maksymalizacji zysku przy jak największym zmniejszeniu strat.

3) Przygotowanie niezbędnej dokumentacji
Procedura podziału spółki, niezależnie od wybranego sposobu podziału, wymaga od spółek przemodelowania w strukturze organizacyjnej, a w konsekwencji przygotowania wymaganej przepisami prawa dokumentacji. Powyższe wymaga precyzji i działania zgodnie z literą prawa, gdyż mały błąd może znacznie utrudnić bądź nawet uniemożliwić procedurę podziału spółki. Kancelaria Janik i Wspólnicy pomoże Państwu uniknąć błędów przy sporządzaniu dokumentacji oraz ryzyka związanego z możliwością zablokowania działalności gospodarczej.

4) Pełna reprezentacja interesów klienta na każdym etapie procedury
Nasi prawnicy zapewniają reprezentację Klientów w  postępowaniach rejestrowych związanych ze zgłoszeniem zmian do odpowiednich rejestrów. 

Kancelaria posiada nie lada doświadczenie w prowadzeniu spraw przedsiębiorców w postępowaniach rejestrowych i może poszczycić się wieloma ukończonymi z sukcesem podziałami spółek.


 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00