Specjalizacje

Zakładanie spółek

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie, od dawna świadcząc pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w każdego rodzaju formie prawnej, wspiera ich na wszystkich etapach aktywności biznesowej, w tym przy zakładaniu spółek. Utworzenie spółki obejmuje w szczególności zredagowanie umowy, ustalenie wysokości wkładów, udziałów, wybór osób reprezentujących spółkę, zawarcie umowy oraz złożenie do sądu rejestrowego wniosku o założenie nowej spółki. Warto skorzystać z porady doświadczonego prawnika, aby proces rejestracji przebiegł sprawnie, a po rozpoczęciu działalności przez spółkę nie pojawiły się przeszkody, których można było uniknąć dzięki określonym krokom przy założeniu spółki.

Chcesz założyć spółkę?

Jakie spółki zakładamy?
Nasi prawnicy wspierają Klientów zarówno przy wyborze typu spółki z perspektywy planowanego zakresu działalności, posiadanych możliwości finansowych, wizji Klientów co do okresu funkcjonowania w zakładanej formie. Wybór typu zakładanej spółki przesądza o tym czy do jej zawiązania konieczna jest wizyta u notariusza. Spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne wymagają formy aktu notarialnego dla umowy spółki czy statutu. Obowiązku takiego nie ma dla umów spółek jawnych i partnerskich. Spółki jawne, komandytowe i z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być zakładane również za pośrednictwem ministerialnego systemu S24. Założenie spółki z zastosowaniem tej szybkiej formy umożliwia później dokonywanie zmian jej danych w równie prosty sposób, dopóki wspólnicy nie udadzą się do notariusza w celu dokonania innego rodzaju czynności. Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie doradza i uczestniczy przy każdej formie zakładania spółek oraz pomaga dokonać wyboru między dostępnymi możliwościami.

Komu pomagamy?
Ze wsparcia Kancelarii przy zakładaniu spółki skorzystać mogą zarówno osoby, które zamierzają zawiązać pierwszą spółkę, jak i przedsiębiorcy prowadzący już działalność w formie spółki chcący zarejestrować kolejny podmiot. Zajmujemy się zakładaniem jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych o prostej formie i minimalnej liczbie wspólników, ale także podmiotami o bardziej skomplikowanej strukturze z uwzględnieniem zróżnicowanych uprawnień wspólników co do głosów lub udziału w zyskach i stratach spółki. Pomagamy również Klientom, którzy po zawarciu umowy spółki natrafili na przeszkody w jej zarejestrowaniu i w tym momencie zdecydowali się na pomoc prawną. Wsparcie prawników dostosowane jest do potrzeb Klientów i etapu, na którym przystępujemy do działania. Koncentruje się ono na uświadomieniu znaczenia poszczególnych wyborów i zapisów w umowach oraz jak najszybszym przeprowadzeniu rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym.

Co otrzyma Klient?
Na wstępnym etapie należy wybrać typ spółki najlepszy dla planowanej relacji między wspólnikami, zamierzeń inwestycyjnych, skali działalności. Kwestie te warto skonsultować również z doradcą podatkowym oraz zaufanym księgowym. Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie współpracuje ze specjalistami z tych dziedzin. Prawnicy wyjaśniają jaki wpływ na przyszłe uprawnienia i obowiązki wspólników będą miały konkretne zapisy umowy zakładanej spółki, wysokość wkładów czy sumy komandytowej. Pomoc Kancelarii, której zakres każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb Klienta, obejmować może doraźne wsparcie w postaci opracowania umowy spółki, udziale w czynnościach przed notariuszem czy rejestrację spółki w rejestrze przedsiębiorców bądź kompleksową obsługę uwzględniającą wszystkie te etapy oraz sprostanie pierwszym obowiązkom przewidzianym dla nowo powstałych spółek, jak choćby dokonanie wpisu do rejestru beneficjentów rzeczywistych. Założenie spółki w niektórych przypadkach może odbyć się również za pośrednictwem systemu S24, która to forma znacznie upraszcza czynności i skraca czas potrzebny, by spółka rozpoczęła działalność. Gdy jest to możliwe i korzystne dla Klienta polecamy również tę formę rejestracji spółki.


Doświadczenie Kancelarii
Adwokaci i radcowie z Kancelarii przez lata udzielili wielokrotnie wsparcia tak początkującym jak i doświadczonym przedsiębiorcom przy zakładaniu i rejestracji spółek. Nasi prawnicy zredagowali liczne umowy spółek wszelkich typów uwzględniając życzenia i zamierzenia Klientów, również te mniej typowe. Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie współpracuje ze sprawdzonymi notariuszami, których udział często jest niezbędny dla zachowania wymogów formalnych. Na przestrzeni lat nasi prawnicy przeprowadzili wielu Klientów przez proces rejestracji spółki w krajowym rejestrze sądowym. Skuteczna pomoc prawna i satysfakcja Klientów często przekłada się na korzystanie przez przedsiębiorców z rady Kancelarii również na etapie dokonywania zmian danych i struktury funkcjonujących już spółek. Na bieżąco śledzimy nie tylko zmiany w przepisach prawa, których nie brakuje, ale i praktykę i orzecznictwo sądów rejestrowych, które wyraźnie przekłada się na dostosowanie zapisów umów spółek do aktualnych wymogów.
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00