Specjalizacje

Adwokat Kłodzko

Kancelaria Adwokacka Janik i Wspólnicy świadczy doradztwo prawne dla poszkodowanych, jak i sprawców wykroczeń, którzy poszukują pomocy doświadczonego adwokata w Kłodzku. Prowadzimy sprawy o przestępstwa i wykroczenia oraz sprawy na gruncie prawa rodzinnego np. sprawy o niepłacenie alimentów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Szukasz adwokata w Kłodzku?

 

Komu pomagamy?
Oferujemy wsparcie prawne w poniższych zakresach:
•    jazda po alkoholu
•    jazda po narkotykach
•    posiadanie narkotyków
•    udział w bójce lub pobiciu
•    niepłacenie alimentów
•    spowodowanie wypadku
•    kradzież z włamaniem
•    oszustwo
•    przywłaszczenie
•    odroczenie wykonywania kary
•    warunkowe zwolnienie
•    dozór elektroniczny

 
Kontakt

Szukasz adwokata z Kłodzka? Chcesz porozmawiać o szczegółach?

Posiadamy bogate doświadczenie i długi staż w reprezentowaniu klientów przed sądami każdej instancji. Oferujemy indywidualne podejście do każdego problemu, które pozwala nam na świadczenie pomocy prawnej na wysokim poziomie. 

 

 TELEFON
  tel: 698 427 486
  biuro@kancelaria- janik.com
   
 GODZINY OTWARCIA
  poniedziałek – piątek
  9:00 – 17:00
   

 

 

 

JAK POMAGAMY?

Jazda po alkoholu
Reprezentujemy przed sądem osoby, które zostały zatrzymane za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz po spożyciu alkoholu. Wspieramy także poszkodowanych przez nietrzeźwych kierowców, którzy chcą domagać się zadośćuczynienia w toku sprawy sądowej, jak i oskarżycieli posiłkowych. Analizujemy procedurę badania trzeźwości, pomagamy w kompletowaniu dokumentacji, występujemy w imieniu naszych klientów w postępowaniu toczącym się przed sądem. Dokładamy wszelkich starań aby zgromadzić wyczerpujący materiał dowodowy oraz przedstawić rzetelnie istotne okoliczności sprawy.

Jazda po narkotykach
Doradzamy również osobom, które prowadziły pojazd pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających. Mnogość substancji odurzających i ich dostępność sprawiają, że coraz częściej to właśnie one, a nie alkohol, są przyczyną wykroczeń drogowych. Nasz adwokat posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących tzw. jazdy pod wpływem niezależnie od rodzaju substancji, która odpowiedzialna była za niedyspozycję kierowcy. 

Posiadanie narkotyków
Posiadanie narkotyków w Polsce to przestępstwo objęte karą pozbawienia wolności w różnym wymiarze od roku do 12 lat. Najsurowsze kary grożą osobom, wobec którym stawiane są zarzuty wprowadzania narkotyków do obrotu. Na zakres kary ma wpływ ilość posiadanych substancji i ich przeznaczenie. W toku czynności sprawdzających osoby zatrzymane często, pod wpływem stresu, poświadczyć mogą na swoją niekorzyść, dając tym samym podstawę do zasądzenia nader surowej kary. Dlatego też doradzamy osobom, które zostały zatrzymane za posiadanie narkotyków na każdym etapie sprawy, od momentu zatrzymania. 

Udział w bójce lub pobiciu
Adwokat to zawód, któremu nieobce są wyrocznia natury cielesnej. Każdy konflikt w różnych sytuacjach może się zaostrzyć, a finalnie przybrać postać rękoczynu. Doradzamy osobom pozwanym o udział w bójce lub pobiciu w rzetelnym przedstawieniu okoliczności zdarzenia. Szczególną uwagę poświęcamy osobom, które padły ofiarą przemocy. Staramy się zawsze wykazać pełen obraz skutków jakie wywarły na osobie poszkodowanej.

Niepłacenie alimentów
Reprezentujemy strony w sprawach o zasądzenie i zmianę wysokości alimentów. Nasz adwokat pomoże w identyfikacji obowiązku alimentacyjnego, przygotuje treść pozwu, pomoże w kompletowaniu materiału dowodowego, a finalnie będzie reprezentować pozwanego lub powoda w procesie sądowym.

Spowodowanie wypadku
Wypadki drogowe mają miejsce każdego dnia. Każdy jest inny, ma różną przyczyną, przebieg i skutek. Adwokat naszej kancelarii dopełnia wszelkich starań by ujawnić każde istotne dla naszych klientów okoliczności sprawy. Reprezentujemy zarówno sprawców wypadków, jak i osoby poszkodowane w kolizjach drogowych.

Kradzież i przywłaszczenie
Świadczymy doradztwo prawne w szeregu spraw na gruncie prawa karnego m.in. dotyczących kradzieży i przywłaszczenia cudzego mienia. We wszystkich tych sprawach nasz adwokat oferuje pełne zaangażowanie na każdym etapie czynności procesowych.

Oszustwo
Przestępstwo oszustwa jest jednym z najbardziej trudnych procesowo spraw jakie podjąć może się adwokat. Niezależnie od faktu czy reprezentuje on osobę pozwaną o oszustwo czy poszkodowaną przez oszusta. Wykazanie popełnienia przestępstwa jest procesem wymagającym niezwykłej skrupulatności, jak i doświadczenia w prowadzeniu podobnych spraw.

Odroczenie wykonywania kary
Reprezentujemy osoby skazane na karę pozbawienia wolności. Pomagamy uzyskać odroczenie, warunkowe zawieszenie wykonania kary lub zmianę formy wykonania kary. Każdy kto nie zaczął jeszcze odbywania kary pozbawienia wolności ma szanse na jej odroczenie. By tak się stało muszą jednak zaistnieć konkretne okoliczności, które dają podstawę do tego by sąd orzekł na korzyść pozwanego. Taką przesłanką jest ciężka choroba skazanego (także psychiczna) lub ciężkie skutki wykonania kary, które dotkną skazanego oraz jego rodzinę jeśli trafi on do więzienia, a także samotne wychowywanie dziecka przez skazanego. Każdy przypadek badany jest przez sąd indywidualnie.

Warunkowe zwolnienie
Doradzamy skazanym, którzy odbywają kare pozbawienia wolności, w procesie ubiegania o warunkowe zwolnienie. Przesłanki do warunkowego zwolnienia, a tym samym skrócenia okresu wykonania kary, to szereg czynników - poczynając od zachowania skazanego po popełnieniu przestępstwa, po ogłoszeniu wyroku, w trakcie odbywania kary, jego sytuacji osobistej, jak i samych okoliczności popełnienia przestępstwa. Wszystko to w sumie może dać obraz pozwalający na to by z sukcesem ubiegać się o warunkowe zwolnienie.

Dozór elektroniczny
Dozór elektroniczny to forma kary ograniczenia wolności, która pozwala skazanemu na kontynuacje życia zawodowego i rodzinnego. O dozór elektroniczny mogą ubiegać się skazani po raz pierwszy na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku. Warunkiem jest jednak by skazany posiadał miejsce pobytu stałego, a współzamieszkujący ze skazanym wyrazili zgodę na dozór elektroniczny. Mimo ograniczeń jakie niesie ze sobą dozór elektroniczny, jest to wciąż najbardziej dogodny sposób na odbycie zasądzonej kary.

Jesteś z Kłodzka i chcesz skorzystać z pomocy adwokata?

 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00