Specjalizacje

Prawo handlowe

Janik i Wspólnicy to częstochowska kancelaria, która kompleksowo zajmuje się problematyką prawa handlowego we wszystkich dziedzinach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Polskie prawo spółek reguluje istotne kwestie związane ze strukturą przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych typów spółek, zasad ich funkcjonowania, odpowiedzialności wspólników oraz osób reprezentujących za zobowiązania podmiotów. Prawo handlowe stanowi kluczową gałąź prawa nie tylko w strategicznych momentach bytu spółki, jak jej tworzenie, przekształcenie, zmiana składu osobowego, ale i dla bieżącego funkcjonowania spółek. Prawo spółek tworzy zasady stanowiące o tym komu wolno reprezentować podmiot, kto w ważny sposób może zawrzeć lub wypowiedzieć umowę. Te zasady wymagają prawidłowej realizacji na co dzień, w czym przydaje się rada prawnika.

Szukasz kancelarii wyspecjalizowanej w prawie handlowym?

Komu pomagamy?
Kancelaria obsługuje spółki funkcjonujące na rynku od lat, jak i te stawiające na nim pierwsze kroki. Nasi prawnicy doradzają w zakresie prawa spółek osobom i podmiotom zamierzającym utworzyć dowolną spółkę prawa handlowego i przeprowadzają je przez procedurę rejestracji. Pomagamy wspólnikom, którzy chcą pożegnać się ze spółką lub przyjąć do niej nową osobę. Wspieramy wiedzą członków organów oraz wspólników, gdy w gronie osób decyzyjnych pojawią się rozbieżności co do zamierzeń lub otwarte konflikty. Przeprowadzamy procesy przekształcenia, w tym prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę prawa handlowego.

Najczęstsze problemy spółek
Wspólnicy oraz członkowie organów reprezentujących spółki napotykają w bieżącej działalności liczne problemy związane z prawem handlowym. Częstokroć ich źródłem są zmiany w przepisach prawa, w tym prawa spółek, za którymi ciężko nadążyć przedsiębiorcom. Utarte schematy zmieniają się, pojawiają się dodatkowe obowiązki, odmienne tryby załatwiania spraw. Prawo spółek wzbogaca się również o niewystępujące dotychczas możliwości, na przykład utworzenie nowego typu spółki – prostej spółki akcyjnej, co będzie dopuszczalne już wkrótce. Na wiele aspektów funkcjonowania spółki rzutuje treść umowy spółki, a więc pierwszego dokumentu, którego brzmienie ustalają wspólnicy. Pomoc Kancelarii przy redagowaniu tej umowy i wyjaśnieniu znaczenia jej zapisów, w tym zasad prawa spółek, może zaoszczędzić problemów, dodatkowych czynności i straty czasu na późniejszym etapie, gdy okaże się, że od zamierzonego przez wspólników celu dzieli ich jeszcze zmiana umowy spółki.

Co oferujemy?
Kancelaria oferuje swoim Klientom z sektora biznesowego kompleksowe i wszechstronne wsparcie w obrębie prawa spółek każdorazowo dostosowane do skali potrzeb. W zależności od uzgodnionego zakresu doradztwa z prawa spółek nasi prawnicy udzielają porad prawnych, projektują lub opiniują kluczowe dokumenty, wyjaśniają znaczenie postanowień umów spółek, dokonują rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców oraz wszystkich późniejszych czynności, których wykonanie wymusza zgłoszenie do KRS. Przedmiotowy zakres usług w dużej mierze może być realizowany z zastosowaniem komunikacji elektronicznej. Tym samym lokalizacja siedziby spółki lub miejsca pobytu jej wspólników nie tworzy ograniczenia w świadczeniu pomocy przez naszych prawników. Gdy forma czynności tego wymaga przedstawiciele Kancelarii Janik i Wspólnicy współpracują z zaufanymi i sprawdzonymi kancelariami notarialnymi, co również wpływa na sprawną organizację przedsięwzięcia.

Doświadczenie Kancelarii
Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa handlowego. Obdarzyli nas zaufaniem Klienci prowadzący spółki prawa handlowego każdego typu. Nasi prawnicy od lat pomagają w dokonywaniu wszelkich zmian w strukturze, składzie osobowym, przedmiocie działalności, danych adresowych i wielu innych obszarach. Kancelaria reprezentuje Klientów przed sądem rejestrowym przy dokonywaniu wpisu podmiotów w rejestrze przedsiębiorców i zgłaszaniu późniejszym zmian ich danych. Wspieramy przedsiębiorców uwzględniając specyfikę branży, w której funkcjonują, ewentualne powiązania kapitałowe czy osobowe, plany na przyszłość wspólników, perspektywy rozwoju. Kancelaria współpracuje z notariuszami, bez których nie jest możliwa zmiana umowy spółki komandytowej czy z ograniczoną odpowiedzialnością. Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie w zakresie przekształceń podmiotów. Wielokrotnie też wspieraliśmy naszych Klientów przy likwidacji spółek bądź wykreślaniu ich z rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Prawnicy z Kancelarii opracowywali koncepcje zmian osobowych w gronie wspólników tak poprzez przystąpienie do spółki nowego wspólnika jak i w drodze zbycia praw i obowiązków dotychczasowego wspólnika na rzecz nowej osoby. Przeprowadzali również spółkę przez trudny moment śmierci wspólnika i wstąpienia w jego miejsce spadkobierców lub rozliczenia z nimi. Bogate doświadczenie i zaangażowanie umożliwia zespołowi Kancelarii świadczenie profesjonalnej, skutecznej pomocy prawnej w zakresie wszystkich aspektów prawa spółek.
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00