Specjalizacje

Likwidacja spółek

Prawnicy z Kancelarii Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie od lat wspierają Klientów na wszystkich etapach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Nie inaczej jest z końcową procedurą powiązaną z bytem spółki, jaką często jest likwidacja uregulowana przepisami ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych oraz częściowo determinowana zapisami konkretnej umowy spółki. Im trudniejszy dostęp do dokumentów księgowych, ostrzejszy konflikt między wspólnikami, im bardziej niespodziewana przyczyna likwidacji tym więcej czynności i staranności wymaga przeprowadzenie procesu likwidacji spółki przez wielu uważanego za formalnie i faktycznie skomplikowany. Pomoc doświadczonej Kancelarii może okazać się nieoceniona w tym przedsięwzięciu.

Chcesz zlikwidować spółkę?

Kiedy rozważyć likwidację spółki?
Część przypadków, gdy likwidacja spółki jest niezbędna określa kodeks spółek handlowych. Niektóre z jego zapisów mogą zostać nieco inaczej uregulowane w konkretnej umowie spółki i wtedy to jej treść decyduje o faktycznych możliwościach i formie, w jakiej należy podjąć czynności. Czasem też decyzja o likwidacji spółki może być wynikiem zmian w życiu osobistym i zawodowym wspólników. Stanowić nie tyle skutek złej kondycji finansowej spółki, co utraty zainteresowania wspólników w jej dalszym prowadzeniu, również w związku z konfliktami wewnętrznymi. W przypadku spółek jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych powodami do przeprowadzenia likwidacji, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, są jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne orzeczenie sądu, a także inne przyczyny przewidziane w umowie spółki. Nie zawsze jednak wystąpienie którejś w tych przyczyn wymusza przeprowadzenie likwidacji spółki. Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni pomoże w ustaleniu jakie czynności podjąć, by najlepiej zabezpieczyć interes Klienta.

Jakie problemy wiążą się z posiadaniem niezlikwidowanej spółki?
Określona przepisami przyczyna likwidacji, zapisy umowy spółki, liczba wspólników, ich relacje i zgodność zamierzeń decydują o tym, czy spółka musi ulec likwidacji czy też wspólnicy mogą wybrać inny model postępowania. W ustaleniu tej kwestii pomaga Kancelaria. Z pewnością jednak, w przypadku braku woli dalszego prowadzenia działalności spółki wspólnicy powinni zdecydować się na określone działania. Okres zawieszenia działalności nie może trwać w nieskończoność, a obecnie przepisy przewidują automatyczne, czyli bez udziału spółki, jej wznowienie po upływie ustawowego terminu. To z kolei może skutkować niedopełnieniem na czas obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych, podatków czy dokumentacji sprawozdawczej.

Co otrzyma Klient?
Zastanawiając się nad likwidacją spółki warto skorzystać z porady prawnej przed rozpoczęciem działań. Przepisy prawa przewidują też sytuacje, w których spółka może zostać wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania jej likwidacji. To korzystne, bo proste i szybkie rozwiązanie, ale muszą na nie pozwalać okoliczności konkretnej sprawy i umowa spółki. Prawnik na wstępie ustali czy w danym przypadku zachodzi taka możliwość. Zależnie od ustaleń z Klientem Kancelaria opracowuje procedurę kolejnych czynności niezbędnych do zlikwidowania spółki oraz pomaga przejść przez wszystkie jej etapy począwszy od zgłoszenia likwidacji spółki do sądu rejestrowego. Udzielamy także prawnego wsparcia przedsiębiorcom, którzy w toku procedury likwidacyjnej napotkali nieprzewidziane przeszkody i wówczas zdecydowali się na konsultacje. Prawnicy wyjaśniają na jakich zasadach w trakcie likwidacji funkcjonuje spółka, jej wspólnicy i członkowie organów. Wskazują zakresy odpowiedzialności i obowiązki, za których niedopełnienie grożą sankcje. W procesie likwidacji spółki istotne są nie tylko kwestie czysto prawne, ale i rachunkowe. Współpraca z doświadczonym księgowym jest tutaj niezbędna. Kancelaria korzysta ze wsparcia zaufanych i sprawdzonych profesjonalistów z tej dziedziny, co pozwala na kompleksowe przeprowadzenie procesu.

Doświadczenie Kancelarii
Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii wspomogli wielu przedsiębiorców przy likwidacji spółek. Nie zawsze były to procesy od początku zaplanowane przez Kancelarię, ale i takie, z którymi Klienci zgłaszali się po pomoc, gdy wcześniejsze działania doprowadziły ich do sytuacji trudnych, których nie byli w stanie samodzielnie przezwyciężyć. Udzielaliśmy pomocy prawnej również w ramach procedury wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania jej likwidacji. Zdobyte doświadczenie pozwala naszym prawnikom na trafne ustalenie położenia wspólników, istnienia konieczności przeprowadzenia likwidacji spółki lub możliwości jej uniknięcia. Przeprowadzone dotychczas postępowania likwidacyjne, w których Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie wspierała przedsiębiorców zaowocowały satysfakcjonującą współpracą ze specjalistami z dziedziny rachunkowości, których wiedza służy naszym Klientom.
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00