Specjalizacje

Regulaminy aplikacji, strony i sklepu www

Przygotowujemy regulaminy sklepu internetowego oraz strony internetowej, jak również regulaminy aplikacji mobilnych. Nasza rola w tym zakresie nie sprowadza się do przesłania klientom wzorów dokumentów, np. treści regulaminu do uzupełnienia, co jest obecnie popularną praktyką wielu firm działających w sieci. Każdorazowo wprowadzamy do umów indywidualne rozwiązania, dostosowane do profilu działalności danego przedsiębiorcy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu regulaminów stron internetowych oraz sklepów, a ostatnim czasie, w związku z szeroką współpracą z podmiotami z branży IT, przygotowujemy również regulaminy aplikacji mobilnych.

Szukasz kancelarii, która zna rynek e-commerce?

Jak pomagamy?
W celu przygotowania klientów do prawidłowego wypełnienia obowiązków informacyjnych, także związanych z koniecznością zamieszczania na stronach regulaminów, oferujemy opracowanie pełnej dokumentacji, w tym:

  • regulaminu sklepu internetowego, wraz z wymaganymi wzorami oświadczeń o odstąpieniu od umowy protokołu reklamacyjnego, uwzględniającego wszystkie informację, do których umieszczenia przedsiębiorca jest zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności art. 12 ustawy o prawach konsumenta;
  • regulaminu strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, uwzględniających w szczególności obowiązki informacyjne, wynikające z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • polityki prywatności, informacja o plikach cookies, które należy umieścić na stronach internetowych.

W zależności od indywidualnych potrzeb klienta, przygotowującemu również inne dokumenty, jak np. treść zgody marketingowej. 

Na jakim obszarze działamy?
Usługi te dedykowane są podmiotom działającym w branży e-commerce oraz IT. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych na rzecz klienta, nawiązujemy współpracę nie tylko  z przedsiębiorcami z Częstochowy oraz rynku lokalnego, ale również firmami mającymi siedzibę na terenie całej Polski.

Komu doradzamy?
W obecnych realiach, na przedsiębiorcach prowadzących działalność wykraczającą poza sprzedaż czy usługi stacjonarne spoczywa szereg obowiązków informacyjnych, które powinny być realizowane m. in. poprzez umieszczanie na stronach regulaminów. Powinności te wynikają w szczególności z ustawy o prawach konsumenta oraz z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zwracamy uwagę, że obowiązek umieszczania regulaminów na stronach nie dotyczy jedynie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem Internetu, w ramach własnych sklepów internetowych oraz platform handlowych, ale również części firm, do których należą strony internetowe. Z uwagi na szeroki zakres pojęcia „świadczenia usług drogą elektroniczną”, obowiązek udostępniania regulaminów spoczywa również na właścicielach aplikacji mobilnych. 

Nad przestrzeganiem powyższych obowiązków czuwa przede wszystkich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego, celem uniknięcia postępowania przed tym organem, nierzadko zakończonego dla przedsiębiorcy poważnymi konsekwencjami, w tym również w sferze majątkowej, warto skorzystać z pomocy prawnika, specjalizującego się w tej materii, który przygotuje regulamin, dostosowany do obowiązujących przepisów. 

Dlaczego my?
Zaznaczamy, że samo umieszczenie regulaminu nie jest wystarczające dla uznania wypełnienia przez przedsiębiorcę obowiązków informacyjnych względem odbiorców. Istotne pozostaje, aby jego treść zawierała odpowiednie postanowienia, wymagane przez przepisy. Ważne jest również, aby były one sformułowane w sposób  jasny i zrozumiały. Należy pamiętać, że przepisy, kierując się interesem konsumentów, wyłączają dowolność w ustalaniu treści zapisów regulaminów, umieszczanych na stronach internetowych, w tym również sklepach online. W tym zakresie nie można stracić z pola widzenia przypadków, w których przedsiębiorcy, przygotowujący regulamin, często we własnym zakresie, formułują postanowienia  korzystne, z ich perspektywy, ale jednocześnie niekorzystne dla klienta, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, co finalnie może spotkać negatywnymi konsekwencjami dla firmy w razie stwierdzenia takiej niezgodności przez organy reprezentujące interesy konsumentów. Przykładem takiego zapisu może być brak możliwości odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość (zwrotu towaru) czy też skrócenie okresu, w którym klient może to uczynić, np. do 7 dni, albo uzależnienie zwrotu towaru od wskazania przyczyny. Każdy taki zapis w regulaminie stanowi niedozwoloną klauzulę umowną i może być potencjalnie przedmiotem postępowania przed UOKiK. 

Z powyższych względów zachęcamy, aby przy sporządzaniu regulaminów, skorzystać z pomocy specjalistów. Nasz zespół gwarantuje rzetelne i kompleksowe przygotowanie dokumentacji w tym zakresie. Mamy jednocześnie świadomość, że część przepisów, nakładających obowiązki na przedsiębiorców, jest niejednoznaczna. Dlatego też prawnicy z naszej Kancelarii, w ramach opracowania regulaminów, nie skupiają się jedynie na literalnej treści obowiązujących przepisów, ale na bieżąco monitorują aktualne stanowiska organów reprezentujących interesy konsumentów co budzących wątpliwości kwestii, a w szczególności decyzje Prezesa UOKiK, dotyczące klauzul niedozwolonych. 
 
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00