Specjalizacje

Rozwody

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozwód to bardzo trudne doświadczenie dla każdego człowieka. Wiemy jednak, że odpowiednie zamknięcie przeszłości pozwala rozpocząć nowe życie i zadbać o bezpieczną przyszłość. W tym zakresie wsparcie kancelarii prawnej i doświadczonego prawnika pozwala spokojnie przejść przez ten burzliwy okres, a także skutecznie walczyć o własne prawa oraz zabezpieczenie rozwoju dziecka. Pomoc kancelarii ułatwia poruszanie się nieraz w skomplikowanej materii prawnej dotyczącej rozwodów. Dodatkowo daje gwarancję, że prawnik zadba o wszystkie szczegóły procesu, które łatwo przeoczyć w przypadku dużego stresu wywołanego rozwodem. Dzięki szczegółowej analizie i przygotowaniu możliwe jest sprawne uzyskanie orzeczenia sądu, dzięki czemu proces nie przysparza zbędnego cierpienia.

Jak pomogamy?

Rozwód z orzeczeniem o winie

Kwestia orzeczenia o winie jest bardzo istotna z perspektywy dalszych procesów powiązanych z rozwodem. Uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie jednej ze stron powoduje, że osoba winna może zostać obciążona alimentami na rzecz małżonka niewinnego, jednocześnie bez prawa do żądania takiego świadczenia na swoją rzecz. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie obu stron, osoba będąca w niedostatku może ubiegać się o alimenty od małżonka. 

W związku z tym, że kwestie te stanowią delikatny aspekt każdego związku, w naszej kancelarii prawnicy podchodzą do klientów z empatią i zrozumieniem dla ich indywidualnej sytuacji. Wsparcie adwokata w kompletowaniu materiału dowodowego oraz w trakcie samego postępowania rozwodowego umożliwi dokładne i szczegółowe zaprezentowanie stanowiska strony w sądzie. Klienci naszej kancelarii prawnej z Częstochowy mogą mieć pewność, że zadbamy o każdy szczegół tak, aby skutecznie bronić ich interesów.

Rozwód bez orzeczenia o winie

Sąd może zadecydować o rozwodzie bez orzeczenia o winie. W takich sytuacjach możliwe jest stwierdzenie, że rozkład pożycia nastąpił bez winy żadnej ze stron przy zgodnym złożeniu przez nie wniosku. Sąd może również orzec rozwód bez winy obu stron, gdy trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kto przyczynił się do takiej sytuacji. Doświadczony prawnik wskaże, w jaki sposób przygotować stosowną dokumentację, a także wesprze w zabezpieczeniu interesów strony, reprezentując ją w trakcie całego procesu. 

W powyższej sytuacji małżonek znajdujący się w niedostatku po rozwodzie może ubiegać się o alimenty na swoją rzecz. Adwokat w takiej sytuacji pomoże odpowiednio skompletować dokumenty potwierdzające sytuację strony i skonstruować dobrze uargumentowany pozew rozwodowy.

Sprawy o podział majątku

Kwestie majątkowe regulowane są przed, w trakcie lub po rozwodzie. Małżonkowie mogą dojść do porozumienia sami lub wystąpić z wnioskiem o sądowy podział majątku wspólnego. Rozwiązanie ugodowe pozwala na zdecydowanie najszybsze rozwiązanie tej kwestii i jest o wiele tańsze. W takiej sytuacji nasza kancelaria wspiera stronę w negocjacjach i odpowiednim formalnym zabezpieczeniu uzgodnień.

Jeżeli jednak strony nie będą w stanie dojść do porozumienia polubownie, niezbędny będzie sądowy podział majątku wspólnego. Nasza kancelaria szczegółowo analizuje sytuację, gdyż o efekcie postępowania zadecyduje odpowiednio przygotowany materiał dowodowy, który uwzględni wkład stron we wspólnym majątek zarówno pod względem materialnym, jak i niematerialnym, np. dbałość o majątek i praca. Adwokat pomoże przedstawić odpowiednie argumenty prezentujące wkład strony i będzie reprezentować jej stanowisko przed sądem.

Sprawy o alimenty

Sąd w przypadku orzeczenia o rozwodzie wskazuje, które z rodziców będzie sprawować opiekę nad dzieckiem. Nie ogranicza to władzy rodzicielskiej żadnej ze stron, jednak powoduje, że jeden z rodziców po rozwodzie bezpośrednio zajmuje się dzieckiem. W efekcie powstaje potrzeba ustalenia świadczeń od drugiego rodzica na rzecz dziecka. Zgodnie z prawem obowiązek ten spoczywa na rodzicu do czasu aż dziecko będzie w stanie się samodzielnie utrzymać. Należy jednak podkreślić, że prawo nie definiuje wieku, w którym ten obowiązek zanika, gdyż granica ta każdorazowo zależy od indywidualnej sytuacji.

Dodatkowo w zależności od orzeczenia o winie podczas rozwodu możliwe jest ubieganie się o alimenty przez małżonka, szczególnie gdy znajduje się on w niedostatku. Strona niewinna będzie mogła uzyskać powyższe świadczenie bez powoływania się na trudną sytuację materialną.

Adwokat z naszej kancelarii wesprze w procesie o alimenty na dziecko, dzięki czemu możliwe jest zabezpieczenie środków na jego rozwój oraz adekwatne ich wyliczenie. Kancelaria reprezentuje również w procesach o alimenty dla małżonka. 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Po rozwodzie niekiedy problemem jest kwestia wykonywania władzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem. Warto wskazać, że w sytuacji, gdy sąd nie orzeknie inaczej, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Możliwe jest jednak sądowe jej zawieszenie, ograniczenie lub pozbawienie. Rodzicom przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem, nawet jeżeli nie sprawują oni władzy rodzicielskiej, chyba że sąd zakaże osobistej styczności. Jest to możliwe w szczególnych sytuacjach, gdy kontakt z rodzicem zagraża życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu dziecka lub wpływa na nie demoralizująco.

Nasz prawnik w tym zakresie na podstawie indywidualnej sytuacji wskazuje dostępne możliwości rozwiązania kontaktów dziecka z rodzicem, który nie sprawuje nad nim opieki. Pomoże przygotować potrzebny materiał dowodowy i będzie reprezentować stanowisko strony w sądzie. W efekcie postępowania możliwe jest ustalenie nie tylko częstotliwości kontaktów, ale także ich formę. 

Jako kancelaria prawna z doświadczeniem doskonale wiemy, jak skomplikowane mogą być sytuacje związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Wielokrotnie wspieraliśmy klientów z Częstochowy i okolic w sprawach o ustalenie kontaktów, wskazując im optymalne rozwiązania. Osoby, które reprezentuje nasz adwokat mogą liczyć na sprawne działanie i pełne zaangażowanie w sprawę.

Co oferujemy?

Wspieramy klientów naszej kancelarii z Częstochowy w sprawach rozwodowych poprzez:

 • wsparcie w przypadku zgodnego oświadczenia o rozwodzie bez orzeczenia o winie;
 • sporządzanie pism i umów oraz pozwów rozwodowych;
 • przygotowanie pism oraz pozwów o alimenty;
 • wsparcie w procesie ustalania i zmiany wysokości alimentów;
 • pomoc w ustaleniu zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem;
 • doradztwo prawne w przypadku egzekwowania ustaleń dotyczących kontaktów z dzieckiem;
 • doradztwo w kwestiach podziału wspólnego majątku;
 • wsparcie w negocjacjach w przypadku polubownego podziału majątku;
 • wsparcie prawne w kompletowaniu materiału dowodowego;
 • przygotowanie wniosków dowodowych;
 • reprezentację w postępowaniach sądowych rozwodowych, o alimenty, o ustalenie i egzekwowanie kontaktów z dzieckiem, o podział majątku.
   
Marzena Janik
Radca Prawny
Marzena Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00