Specjalizacje

Obsługa prawna spółek

Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni, której główny oddział mieści się w Częstochowie, zajmuje się obsługą spółek w pełnym zakresie. Kontynuując działalność Kancelarii Radcy Prawnego Marzeny Janik zespół prawników otacza opieką prawną firmy od lat funkcjonujące na lokalnym rynku, ale także te z siedzibami w innych częściach Polski oraz za granicą. Prawnicy prowadzą bieżącą obsługę spółek począwszy od opracowania i analizy dokumentów założycielskich, przez akty wewnętrzne, opiniowanie umów, uzgadnianie procedur, dochodzenie należności firm, doradztwo w zakresie zmian w strukturze spółki. Pomoc Kancelarii w ramach obsługi spółek to nie tylko starannie opracowane kontrakty i regulaminy. To także analiza w zakresie skutków prawnych podejmowanych decyzji. Bieżąca obsługa spółek w obecnych czasach skupia się także na stałym śledzeniu licznych zmian w przepisach prawa pod kątem prawidłowości i optymalizacji działalności  Klientów Kancelarii.

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie spółek?

Komu pomagamy?
Naszymi Klientami są zarówno firmy rozpoczynające działalność, stawiające pierwsze kroki w biznesie, jak i grupy spółek powiązanych, w których zagadnienia związane ze strukturą osobową i kapitałową mają dodatkowe znaczenie i wymagają uwzględnienia przy wielu działaniach i planowaniu strategii firmy. Nasi prawnicy wspomagają wspólników spółek osobowych i kapitałowych. Oczywiście na pomoc Kancelarii Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie mogą liczyć także osoby, które dopiero zastanawiają się nad korzyściami i obowiązkami wynikającymi z założenia spółki. Doświadczenie prawników Kancelarii obejmuje też świadczenie pomocy prawnej na rzecz wspólników spółek cywilnych.

Typowe problemy przy funkcjonowaniu spółek
Zasadniczo spectrum spraw prowadzonych przez Kancelarię w ramach obsługi spółek wynika z rodzaju branży w jakiej działa firma, rynków, na których funkcjonuje, ilości zatrudnianych pracowników, wymogów co do szczególnych pozwoleń bądź koncesji, planów wspólników w zakresie rozwoju firmy lub też przekazania jej w dobrej kondycji następnemu pokoleniu. Prawnicy z Kancelarii świadczą kompleksową pomoc prawną dla firm, co obejmuje m.in. reprezentację przed organami administracji publicznej, ustalanie treści aktów notarialnych, formułowanie i opiniowanie treści umów, regulaminów i innych dokumentów. Niemalże każda firma, epizodycznie lub stale, boryka się z problemem nieregulowania płatności przez kontrahentów. W ramach obsługi spółek Kancelaria reprezentuje Klientów na etapie polubownych negocjacji z dłużnikami, które doprowadzić mogą do szybszego i tańszego rozwiązania problemu i uzyskania satysfakcjonujących terminów spłaty. Nasi prawnicy reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. Obsługa spółki ma istotne znaczenie nie tylko, gdy kondycja firmy jest dobra, a wspólnicy nastawieni na rozwój i inwestycje. Pomoc prawnika przydaje się nie mniej w momentach trudnych, przy skumulowaniu się zobowiązań finansowych, nieoczekiwanych zdarzeniach, śmierci wspólnika, wypadku z zakładzie. W razie kłopotów warto zainwestować w profesjonalną obsługę spółki w zakresie prawnym.

Co oferujemy Klientom?
Zależnie od potrzeb Klienta Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w  Częstochowie świadczy pełną korporacyjną obsługę spółek, bieżące doradztwo prawne w kluczowych sprawach dotyczących funkcjonowania spółki, bądź też udziela doraźnych porad prawnych w zakresie ujawnionego właśnie problemu czy wątpliwości firmy. Prawnicy na zlecenie Klienta sporządzają projekty aktów wewnętrznych, umów z kontrahentami, dokumentów w stosunkach z pracownikami i zleceniobiorcami, pisma w postępowaniach przed sądami i urzędami. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii w ramach obsługi spółek przeprowadzają Klientów przez postępowania rejestracyjne związane z wszelkimi typami zmian strukturalnych podmiotów, takich jak przystąpienie nowego wspólnika, zbycie udziałów, przekształcenie spółki i wiele innych. Klient decyduje o zakresie pomocy, jaki uważa za odpowiadający jego potrzebom mając świadomość, że może liczyć na elastyczne i indywidualne podejście Kancelarii.

Nasze doświadczenie dla biznesu
Obsługa spółek prawa handlowego to główny zakres działalności Kancelarii. Każdy z prawników współpracujących z Kancelarią ma w tej dziedzinie wieloletnie i zróżnicowane doświadczenie w obszarze procesowym, negocjacjach, analizach i bieżącym doradztwie prawnym. Liczny zespół adwokatów i radców służy doświadczeniem i wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, administracyjnego, własności intelektualnej, ubezpieczeń i wszystkich gałęzi, których dotyczą sfery działania spółki. Wiele z obsługiwanych przez Kancelarię firm dokonuje transakcji z podmiotami niemal wyłącznie z zagranicy. W związku z tym niezbędna jest im pomoc prawna świadczona w języku angielskim, co również zapewniają nasi prawnicy. Kancelaria Janik w Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni w Częstochowie współpracuje z doświadczonymi i zaufanymi notariuszami oraz tłumaczami. Ciągłe zmiany w przepisach prawa oraz formułowane coraz to nowe obowiązki dla przedsiębiorców, nierzadko wiążące się ze znacznymi konsekwencjami w przypadku ich niewykonania, powodują, że stała obsługa spółek staje się dla nich wręcz koniecznością. Warto powierzyć ją prawnikom tworzącym od lat silny i stale rozwijający się zespół.
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00