Specjalizacje

Prawo autorskie i licencje

Szeroko idący proces informatyzacji wielu dziedzin życia sprawia, że wzrasta również ilość przypadków naruszenia praw autorskich w branży IT. Aktualnie dotyczy to nie tylko sytuacji korzystania z nielegalnego oprogramowania, nieuprawnionej ingerencji w programy, ale i wielu innych przypadków, w których działalność twórcza jest wykorzystywana w sposób nieuprawniony.

Szukasz kancelarii specjalizującej się w prawie autorskim?

Jak pomagamy?

Zajmujemy się szeroko pojętym prawem autorskim, w szczególności prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców z branży IT. W tym zakresie:

  • Udzielamy klientom porad prawnych, jak również przygotowujemy umowy, które w zależności od potrzeb klientów mogą zwierać postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub zapisy o udzieleniu licencji na korzystanie z utworów.  
  • Świadczymy  pomoc prawną w sporach związanych z naruszeniami praw autorskich, zarówno rozwiązywanych na drodze polubownej, jak również na etapie sądowym. 
  • Formułujemy odpowiednie żądania względem podmiotów dokonujących naruszeń, w tym również kieruje roszczenia o charakterze odszkodowawczym. Jednocześnie, każda prowadzona przez Kancelarię sprawa jest poprzedzona kompleksową analizą stanu faktycznego, połączona – w miarę możliwości – z oszacowaniem szans wygrania sprawy czy też ze wskazaniem ryzyka niepowodzenia. 

Pomagamy podmiotom zajmującym się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania komputerowego, aplikacji mobilnych czy też wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych. Nawiązujemy współpracę nie tylko z firmami z Częstochowy i okolic, ale również z podmiotami pochodzącymi z innych i odległych regionów Polski. 

Złamanie prawa autorskiego
Prawa autorskie są zagadnieniem prawnym, z którym obecnie styka się coraz większa grupa klientów, nierzadko pozostających w nieświadomości, że ich pewne czynności czy też działalność mogą być objęte ochroną prawa autorskiego. Można bowiem wyróżnić przypadki, w którym klient swoim zachowaniem wkracza w sferę praw autorskich innej osoby czy też sytuację całkowicie odmienną, w której to występuje on w charakterze poszkodowanego działaniem innego podmiotu.  W każdym z tych wariantów niezwykle przydatna może być pomoc prawna specjalistów z tej dziedziny prawa, którą to niewątpliwie w sposób kompleksowy zapewni zespół prawników z naszej Kancelarii. 

Prawa majątkowe i autorskie prawa osobiste
W sferze zainteresowań klientów pozostają głównie autorskie prawa majątkowe do utworu, bowiem stanowią one najczęstszą drogę do formułowania roszczeń o charakterze odszkodowawczym, a jednocześnie mogą być przedmiotem obrotu, tj. można je przenosić na inny podmiot albo upoważnić go do korzystania z nich w ramach licencji wyłącznej lub niewyłącznej. Nie tracimy z pola widzenia również autorskich praw osobistych twórców, których naruszenie także umożliwia formułowania żądań względem naruszającego, nie wyłączając przy tym roszczeń o charakterze pieniężnym.  

Przywłaszczenie autorstwa
Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw związanych ochroną praw autorskich na płaszczyźnie prawnokarnej, tj. w postępowaniach o przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nierzadko zdarza się bowiem, że naruszeniu praw autorskim w aspekcie cywilnym towarzyszy również realizacja znamion czynu zabronionego, co w szczególności ma miejsce w przypadku przestępstwa przywłaszczenia autorstwa(plagiatu).

We wszystkich powyższych przypadkach zespół naszych prawników, w imieniu klientów, formułuje odpowiednie żądania względem podmiotów dokonujących naruszeń, w tym również kieruje roszczenia o charakterze odszkodowawczym. Jednocześnie, każda prowadzona przez Kancelarię sprawa jest poprzedzona kompleksową analizą stanu faktycznego, połączona – w miarę możliwości – z oszacowaniem szans wygrania sprawy czy też ze wskazaniem ryzyka niepowodzenia. 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00