Specjalizacje

RODO i ochrona danych osobowych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, a w szczególności z przepisami  RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Szukasz kancelarii specjalizującej się w ochronie danych?

Jak pomagamy?

  1. audyt prawny dokumentacji pod kątem potencjalnych zagrożeń i zgodności z RODO
  2. przygotowanie dokumentacji wymaganych przez przepisy RODO
  3. przygotowanie pełnej dokumentacji procesu ochrony danych osobowych w firmie
  4. przygotowanie projektów umów z kontrahentami chroniących przed naruszeniami przepisów RODO 
  5. analiza postanowień umów otrzymanych od kontrahentów w zakresie RODO

Zasięg naszej działalności w tym zakresie obejmuje Częstochowę oraz rynek lokalny, jak również – dzięki wykorzystaniu narzędzi umożliwiającym komunikację na odległość – całą Polskę, czy podmioty prowadzące działalność w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

RODO w polskim prawie
RODO jest aktem prawa unijnego, ale stosowanym bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Rozporządzenie to stanowi akt fundamentalny dla ochrony danych osobowych, bowiem szczegółowo reguluje obowiązki podmiotów przetwarzającym dane osobowe, a w szczególności przedsiębiorców, jak również sankcje związane z nieprzestrzeganiem tych przepisów. Bezpośredniość stosowania RODO, w uproszczeniu, oznacza, że przepisy tego aktu unijnego stosujemy wprost, tj. z możliwością powołania się przez organ, np. przy wydawaniu decyzji, na konkretny przepis wspólnotowy. Ochrona danych osobowych jest uregulowana również w przepisach krajowych rangi ustawowej, w tym ustawie o ochronie danych osobowych, pozostającej w ścisłym związku z przepisami RODO, a określającej m.in.  kluczowe z perspektywy przedsiębiorcy postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

Komu pomagamy?
RODO jest skierowane do przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, czyli w praktyce niemal wszystkich firm aktywnie prowadzących działalność. Ochrona danych osobowych dotyczy bowiem nie tylko danych konsumentów, ale również danych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, z którymi, przykładowo, nawiązujemy relacje gospodarcze, jak również danych pracowników czy też osób zatrudnionych w firmie na innej podstawie niż umowa o pracę, a także danych osób fizycznych, w których posiadanie wchodzimy w sposób pośredni, np. w relacjach przedsiębiorca – księgowość, gdzie biuro rachunkowe przetwarza dane osobowe, znajdujące się na fakturach otrzymanych od swojego klienta. 

Z uwagi na szeroki obszar stosowania RODO, Kancelaria świadczy w tym zakresie pomoc prawną w odniesieniu do ochrony danych osobowych wszystkich grupom przedsiębiorców, tj. zarówno osobom fizycznym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą czy też w formie spółek cywilnych, jak również spółkom prawa handlowego. Dotyczy to podmiotów, działających w branży e – commerce, w tym mającym sklepy internetowe oraz realizującym sprzedaż za pośrednictwem platform internetowych, jak również prowadzących swoją działalność wyłącznie w formie stacjonarnej. 

Co oferujemy?
Pomoc Kancelarii w tym zakresie sprowadza się nie tylko do przygotowania dokumentów wymaganych przez RODO. Naszym celem jest umożliwienie faktycznego przestrzegania przez poszczególnych przedsiębiorców przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a tym samym zminimalizowanie ryzyka stwierdzenia naruszeń przez organ kontrolny na wypadek prowadzenia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Z tych względów wdrożenie przez naszych prawników RODO w określonej firmie stanowi proces, który rozpoczyna się rozmową z klientem lub osobami nim zarządzającymi, następnie przeprowadzeniem kompleksowego audytu celem stwierdzenia potencjalnych zagrożeń oraz sformułowania zaleceń, a finalnie kończy się przygotowaniem pełnej dokumentacji, a w szczególności zindywidualizowanej polityki bezpieczeństwa, rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie gospodarczym, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych czy też upoważnienia dla pracowników. W zależności od potrzeb klienta i charakteru prowadzonego przez niego działalności, przygotowujemy również inne dokumenty, istotne z perspektywy przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów o ochronie danych osobowych. Wśród nich można wyróżnić m. in. zindywidualizowaną treść obowiązku informacyjnego, którą przedsiębiorca powinien przekazać klientowi w trakcie pozyskiwania jego danych. Zespół prawników przygotowuje również wzory zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą przedsiębiorca, prowadzący działalność w przestrzeni internetowej, może wykorzystać na swoich stronach w formie tzw. checkboxów.

Niezależnie od powyższych kwestii, Kancelaria doradza klientom przy podpisywaniu umów, które zawierają również postanowienia związane z ochroną danych osobowych, a które to mogą być niekorzystne dla przedsiębiorcy z perspektywy jego odpowiedzialności odszkodowawczej. Przygotowujemy także dla naszych klientów własne projekty umów z uwzględnieniem zapisów zabezpieczających ich przed potencjalnymi naruszeniami przepisów RODO przez kontrahentów. W tym zakresie podejmujemy się pomocy prawnej w ramach jednorazowej współpracy, np. przy sporządzeniu umowy, jak również w trakcie stałej i kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych. 
 

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00