Specjalizacje

Ochrona wizerunku

Kancelaria specjalizuje się również w szeroko pojętej ochronie dóbr osobistych, w tym wizerunku. W dobie Internetu, rozwijających się środków masowego komunikowania, niebagatelne znaczenie ma ochrona podstawowych dóbr każdego podmiotu oraz dbałość o przestrzeganie podstawowych zasad w celu wykluczenia możliwości naruszenia czyjegoś dobra osobistego podczas prowadzonej działalności gospodarczej. Szczególnym zagadnieniem z zakresu ochrony dóbr osobistych jest ochrona wizerunku. Z wizerunkiem mamy do czynienia na gruncie wielu dziedzin prawa, co wymaga doświadczenia oraz szerokiej znajomości przepisów, nie tylko podstawowych zasad prawa cywilnego, ale również prawa autorskiego i rozporządzenia RODO.

Szukasz prawnika od ochrony wizerunku?

Jak pomagamy?

 • przeprowadzamy audyt i ocenę ryzyka naruszenia dóbr osobistych
 • doradzamy podmiotom, których prawo do wizerunku zostało ograniczone bądź naruszone
 • prowadzimy negocjacje mające na celu ugodowe zakończenie sporu
 • reprezentujemy naszych Klientów we wszelkich postępowaniach

Prawnicy częstochowskiego zespołu Kancelarii zapewnią Państwu kompleksową obsługę prawną oraz rzeczowe doradztwo w przedmiocie szeroko rozumianych dóbr osobistych, a w szczególności dobra osobistego jakim jest wizerunek. Usługi naszej Kancelarii w zakresie ochrony wizerunku skierowane są zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych, zarówno tych których prawa zostały naruszone, jak również tych na których ciąży ryzyko naruszenia dóbr osobistych oraz praw do wizerunku innych podmiotów. Świadczymy doradztwo prawne dla klientów z Częstochowy oraz całego kraju.

Jak działamy?
Do zagrożenia dobra osobistego w postaci wizerunku bądź jego naruszenia najczęściej dochodzi w mediach, prasie bądź Internecie. Niejednokrotnie, podmiot nawet nie ma świadomości, że dopuszcza się naruszenia wizerunku.  

1) Rozwiązania polubowne
W przypadku gdy Państwa dobro osobiste w postaci wizerunku zostało zagrożone lub co gorsza doszło do jego naruszenia, nasi specjaliści służą pomocą i profesjonalnym wsparciem. Działanie w tym zakresie nie ogranicza się jedynie do udzielenia porady prawnej. Kancelaria dokona rzeczowej analizy dokumentacji i zaistniałego stanu faktycznego, a następnie zaproponuje Państwu strategię dalszego działania, w celu obrony naruszonych lub zagrożonych praw, a także zapewnienia ochrony wizerunku. W szczególności działania Kancelarii obejmują:

 • skierowanie wezwania do zaprzestania dalszego dokonywania naruszeń, usunięcia skutków naruszenia którego się dopuszczono czy też skierowania wezwania z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny  - na tym etapie podmiot otrzymuje również informację, że w przypadku dalszego naruszania dóbr osobistych sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego,
 • kontakt z podmiotem, który naruszył prawo Klienta, w celu ugodowego zakończenia sporu,
 • w razie wyrażenia chęci ugodowego zakończenia sporu przez obie strony sporu Kancelaria pomoże sporządzić projekt ugody i będzie nadzorować proces jej zawarcia.

2) Droga sądowa
Niejednokrotnie, na skutek działań podjętych przez Kancelarię, podmiot, który dopuścił się naruszenia dobra osobistego w postaci wizerunku, decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Nie jest to jednak zasadą. W przypadku dalszego dopuszczania się naruszeń dóbr osobistych, Kancelaria oferuje podjęcie dalszych czynności, a między innymi:

 • przygotowanie sprawy do postępowania sądowego, które wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji oraz jej analizy pod kątem sporu sądowego,
 • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego celem obrony praw Klienta,
 • prowadzenie korespondencji w toku procesu,
 • profesjonalną reprezentację przed sądem bądź innym właściwym organem przez adwokata bądź radcę prawnego, a także udział we wszelkich zaplanowanych czynnościach.

Działanie Kancelarii w zakresie ochrony wizerunku nie ogranicza się jedynie do prowadzenia postępowań sądowych. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie w postępowaniach przed organami nadzorczymi wywołanych niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych obejmujących wizerunek, na gruncie rozporządzenia RODO.

Audyt i ocena ryzyka
Usługi Kancelarii skierowane są również do tych z Państwa na których ciąży ryzyko naruszenia dóbr osobistych oraz praw do wizerunku innych podmiotów. 

W toku prowadzenia działalności gospodarczej, na pewnym etapie, przed naszymi Klientami pojawia się zasadnicze pytanie, czy określenie działanie nie naruszy dóbr osobistych lub praw innego podmiotu. Prawnicy, specjaliści od ochrony wizerunku, pomogą zlikwidować ryzyko takiego naruszenia monitorując na bieżąco podejmowane przez Klienta działania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a także reagując w razie ustalenia, że mogą one doprowadzić do naruszenia czyjegoś wizerunku.

W przypadku natomiast gdy doszło już do naruszenia wizerunku innego podmiotu, usługi Kancelarii w pierwszej kolejności skupiają się na dążeniu do polubownego zakończeniu sporu, zgodnie z interesem Klienta. Niestety jednak, podmiot, którego wizerunek został wykorzystany bądź w inny sposób dobro to zostało naruszone, niejednokrotnie nie wyraża chęci polubownego zakończenia sporu i koniecznym jest udział w postępowaniu sądowym. Kancelaria zapewnia swoim Klientom najwyższy poziom reprezentacji w postępowaniu sądowym, przez najlepszych specjalistów z tej dziedziny, który poparty jest wieloletnim doświadczeniem i zadowoleniem Klientów.
 

Piotr Płaza
Radca prawny
Piotr Płaza
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00