Specjalizacje

Restrukturyzacja i upadłość

Restrukturyzacja to procedura, która może uratować przedsiębiorstwo borykające się z pierwszymi symptomami problemów finansowych. Dlatego w toku podejmowania decyzji o jej przeprowadzeniu tak ważna jest dokładna analiza stanu faktycznego. Szybkie działanie w przypadkach takich jak utrata istotnego kontrahenta czy niekorzystna nowelizacja przepisów pozwolą uniknąć utraty płynności finansowej, która uniemożliwi dalsze funkcjonowanie firmie. 

Szukasz kancelarii specjalizującej się w upadłościach?

Komu pomagamy?
Udzielamy wsparcia podmiotom, które utraciły płynność finansową lub są zagrożone niewypłacalnością. Wsparcie w zakresie restrukturyzacji oferujemy firmom, które planują rozpocząć ten proces, jak również przedsiębiorstwom w trakcie restrukturyzacji. Nasza kancelaria prawna wspiera na każdym etapie postępowania, wskazując optymalne rozwiązania. 

 • W przypadku, gdy restrukturyzacja przedsiębiorstwa nie jest możliwa, udzielamy doradztwa i wspieramy w procesie ogłaszania upadłości. Klienci naszej kancelarii otrzymują kompleksową pomoc z dbałością o każdy szczegół procesu.
 • Pomagamy także tym przedsiębiorcom, którzy nie mają pewności, czy ich sytuacja kwalifikuje firmę do restrukturyzacji. Nasz prawnik przygotuje szczegółową analizę prawno-ekonomiczną firmy celem weryfikacji potrzeby wdrożenia powyższego procesu.
 • Nasza kancelaria wspiera również wierzycieli poprzez reprezentację w toku postępowania restrukturyzacyjnego ich dłużnika. Dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie interesów podmiotów i osób, które próbują odzyskać dług od firmy borykającej się z problemem braku płynności majakowej lub zagrożonej niewypłacalnością.
 • Reprezentujemy także członków zarządów w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych dotyczących ich odpowiedzialności za zaległości podatkowe oraz zobowiązania spółki.

Co oferujemy?
Pomagamy klientom naszej kancelarii z Częstochowy w procesie restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości poprzez:

 • weryfikację sytuacji prawno-ekonomicznej przedsiębiorstwa;
 • tworzenie opinii prawnych dotyczących przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
 • wsparcie w wyborze odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego;
 • tworzenie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego;
 • przygotowanie pism i dokumentacji niezbędnych w toku restrukturyzacji;
 • negocjowanie i utworzenie propozycji układowych oraz planów restrukturyzacyjnych;
 • pełnienie funkcji nadzorcy sądowego w przyspieszonym i standardowym postępowaniu układowym;
 • pełnienie funkcji nadzorcy w postępowaniu sanacyjnym;
 • reprezentację w sądzie i przed organami;
 • reprezentację członków zarządów w postępowaniach administracyjnych lub sądowoadministracyjnych w związku z ich odpowiedzialnością za zaległości podatkowe;
 • reprezentację w postępowaniach zmierzających do ściągnięcia długu spółki z majątku osobistego członków zarządu;
 • wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego;
 • negocjowanie i utworzenie planu w przypadku upadłości układowej;
 • pomoc i doradztwo prawne w postępowaniach o upadłość konsumencką;
 • reprezentację przed sądem w przypadku postępowania upadłościowego, w tym upadłości likwidacyjnej.

Doświadczenie kancelarii
Nasza kancelaria wspiera od lat firmy w procesach restrukturyzacji oraz w przypadku chęci ogłoszenia upadłości. Pomagamy przeprowadzić cały proces, dbając o wypełnienie przez przedsiębiorcę wszystkich wymaganych formalności. Doradzamy i wskazujemy dostępne możliwości, celem wyboru optymalnej ścieżki postępowania. W przypadku firm, których sytuacja rokuje na odzyskanie płynności finansowej, współuczestniczymy w negocjacjach z wierzycielami i pomagamy przygotować plany restrukturyzacji lub upadłości układowej umożliwiającej dalsze funkcjonowanie przedsiębiorcy. Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Świadczymy doradztwo w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, jak i przeprowadzamy analizę sytuacji prawno-ekonomicznej firm.

Dodatkowo posiadamy doświadczenie w sprawach o odzyskanie wierzytelności od członków zarządu spółki, a także w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych o zapłatę zaległości podatkowych. Doradzaliśmy również osobom indywidualnym w sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Restrukturyzacja czy upadłość?
Rozpoczęcie restrukturyzacji możliwe jest już na etapie zagrożenia niewypłacalnością, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi zwlekać z decyzją do momentu, gdy już wystąpią niepożądane sytuacje. Dzięki wsparciu dobrego prawnika możliwe będzie unikniecie długów uniemożliwiających prowadzenie firmy i spłacenie jej zobowiązań wobec wierzycieli. Restrukturyzacja może przebiegać w czterech formach: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego.

Niestety w niektórych przypadkach jedynym sposobem na rozwiązanie problemu niewypłacalności firmy jest ogłoszenie upadłości. W takiej sytuacji możliwe są dwa scenariusze: upadłości likwidacyjnej lub układowej. W pierwszym przypadku roszczenia wierzycieli zostaną zaspokojone po sprzedaży majątku przedsiębiorstwa. Natomiast w drugim – firma będzie mogła kontynuować działalność i spłacać długi zgodnie z układem zawartym z wierzycielami. 

Zarówno w przypadku decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji, jak również po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa, członkowie zarządu narażeni są na odpowiedzialność za zaległości podatkowe, a w niektórych przypadkach mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za długi spółki. Jeżeli wierzyciele będą mogli wskazać zbyt późną decyzję członków zarządu o ogłoszeniu upadłości, co przełożyło się na brak możliwości efektywnego ściągnięcia długu, wtedy osobiście będą oni odpowiadać za zobowiązania firmy.

Warto przy tym pamiętać, że Polsce możliwe jest także zdecydowanie się na upadłość konsumencką przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy w sposób niezawiniony przez nią doszło do jej niewypłacalności.

Michał Janik
Adwokat
Michał Janik
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00