Specjalizacje

Odszkodowanie za błąd medyczny

Zdarzenia, które mogą skutkować obowiązkiem zapłaty odszkodowania za błąd medyczny bywają różnego rodzaju, można spotkać się z pojęciami błędu medycznego, błędu w sztuce medycznej czy błędu lekarskiego. Nie są to pojęcia tożsame, ale wszystkie wiążą się z możliwością uzyskania odszkodowania za błąd medyczny przez osobę poddaną zabiegom i leczeniu. Odmienna będzie kwalifikacja zalecenia za dużej dawki leku, doboru niewłaściwej techniki operacyjnej, zaniedbania w opiece pozabiegowej, niż w przypadku braku prowadzenia lub przechowywania dokumentacji medycznej. 

Szukasz kancelarii odszkodowawczej?

Komu pomagamy?

Doradzamy obu stronom, poszkodowanym jak i pozwanym, pacjentom, lekarzom, jak i podmiotom medycznym, w zakresie
1)    odszkodowania za błąd lekarski
2)    odszkodowania za błąd medyczny
3)    odszkodowania za błąd diagnostyczny, terapeutyczny lub techniczny

Adwokaci i radcowie prawni z naszej Kancelarii z siedzibą w Częstochowie posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie regulacji prawnych i orzecznictwa poruszającego tematykę odszkodowania za błąd medyczny. 

Cenne może okazać się także wieloletnie doświadczenie zespołu Kancelarii w prowadzeniu negocjacji ugodowych oraz sporów sądowych w sprawach odszkodowawczych. Już porada prawna z zakresu odpowiedzialności za błędy medyczne udzielona przez adwokata stanowi istotną wskazówkę co do sytuacji prawnej i możliwości dostępnych dla osoby pokrzywdzonej. Nasi adwokaci i radcowie prawni posiadają wiedzę pozwalającą na udzielenie skutecznej pomocy Klientom na każdym etapie ich sprawy.

Odszkodowanie za błąd lekarski

“Błąd lekarski” popełnić może wyłącznie lekarz przy właściwych swej pracy czynnościach, a więc diagnozowaniu i leczeniu. 

Błąd medyczny 

„Błąd medyczny” to pojęcie szersze, dotyczy także osób niebędących lekarzami i podmiotów, w tym placówek medycznych. Mogą one odpowiadać za błędy organizacyjne czy techniczne. Błędowi medycznemu i powstaniu szkody na osobie w jego następstwie towarzyszy odpowiedzialność odszkodowawcza. Stwierdzenia podstaw do kierowania roszczeń o odszkodowanie za błąd medyczny nie jest rzeczą oczywistą i często wymaga rozeznania tak w przepisach prawa jak i zasadach sztuki i wiedzy medycznej dotyczącej danego obszaru diagnozowania czy leczenia. 

Błąd diagnostyczny, terapeutyczny i techniczny

Istotne elementy błędu medycznego to naruszenie powszechnie uznanych zasad ostrożności poprzez postępowanie, które może mieć postać działania lub zaniechania. Wśród błędów medycznych można wyróżnić błąd diagnostyczny (popełniany na etapie diagnozowania przez lekarza), terapeutyczny (możliwy na etapie leczenia), jak również techniczny czy organizacyjny, który może popełnić nie tylko lekarz. Ustalenie, że w danym przypadku może być mowa o błędzie medycznym, określenie osoby lub podmiotu za niego odpowiedzialnego, formułowanie żądania odszkodowania za błąd medyczny, wykazanie wszystkich niezbędnych przesłanek do uzyskania świadczenia, nie należą do zadań łatwych dla przeciętnej osoby pokrzywdzonej takim błędem.

Zgłaszanie szkody

Szkodę w postaci uszczerbku na zdrowiu spowodowaną błędem medycznym należy zgłosić do podmiotu odpowiedzialnego, a więc i właściwego do wypłaty zadośćuczynienia czy odszkodowania za błąd medyczny. Można też skierować żądanie wypłaty do Zakładu Ubezpieczeniowego, z którym podmiot ten zawarł umowę ubezpieczenia OC. Zgłoszenie żądania nie powinno być odwlekane w czasie. Im więcej minie go od czynności medycznej lub innego zdarzenia powodującego szkodę tym trudniej udowodnić okoliczności sprawy. Zdecydowanie warto, by osoba pokrzywdzona błędem medycznym gromadziła wszystkie dokumenty związane z leczeniem, konsultacjami czy rehabilitacją, które stały się konieczne wskutek uszczerbku na zdrowiu. 

Przy dużej zwłoce może okazać się, że prawo do uzyskania odszkodowania za błąd medyczny uległo już przedawnieniu. Należy przedsięwziąć wszystkie kroki, aby temu zapobiec, w szczególności możliwie szybko skorzystać z porady prawnika. 

Negocjacje 

Etap polubownych negocjacji może zaowocować zawarciem ugody pozasądowej, która umożliwi uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny bez konieczności inwestowania dużej ilości czasu, starań, emocji, a możliwe, że i pieniędzy w proces sądowy. Warto więc skorzystać z tej drogi zanim osoba pokrzywdzona podejmie decyzję o wytoczeniu sprawy o zapłatę w sądzie. Adwokat zajmuje się nie tylko sprawami sądowymi, lecz także i negocjacjami ugodowymi. Pomoże więc w staraniach o uzyskanie odszkodowania za błąd medyczny poprzez polubowną korespondencję i rokowania.

Reprezentacja przed sądem

Jeżeli podmiot odpowiedzialny lub jego ubezpieczyciel odmówią przyznania świadczenia bądź też zdecydują się na zapłatę odszkodowania za błąd medyczny w niższej wysokości niż oczekiwana należy rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Proces sądowy, zwłaszcza w sprawie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, nierzadko bywa wieloletnim postępowaniem. Ponieważ w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania za błąd medyczny niezbędne jest ustalenie okoliczności wymagających wiedzy medycznej w toku postępowania przeprowadzane są dowody z opinii biegłych lekarzy będących specjalistami z danej dziedziny. Już na etapie przedsądowym w wielu przypadkach Kancelaria zaleca udanie się do lekarza określonej specjalizacji, aby uzyskać pierwszą opinię, która pomoże zobrazować sądowi zakres i rodzaj doznanych konsekwencji zdrowotnych, które są wynikiem popełniania błędu medycznego przez lekarza, innego członka personelu lub placówkę oraz wykazać sam fakt zaistnienia tego błędu. Zwiększa to szanse na powodzenie w sądzie, a na tym osobie pokrzywdzonej błędem medyczny powinno zależeć.
 

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00