Specjalizacje

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Różnego rodzaju niespodziewane zdarzenia mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. Uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doznać można m.in. w wypadku komunikacyjnym, przy pracy, w wyniku upadku na źle utrzymanej powierzchni. Po doznaniu uszczerbku na zdrowiu w sytuacji, gdy istnieje podmiot odpowiedzialny za tego rodzaju szkodę, należy możliwie szybko podjąć działania w celu uzyskania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, w czym pomóc może nasza Kancelaria. 

Szukasz kancelarii odszkodowawczej?

Komu pomagamy?
Doradztwo prawne dla osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku obejmuje:

  • sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • sprawy o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • sprawy o rentę z tytułu wypadku
  • sprawy o pokrycie kosztów opieki nad pokrzywdzonym

Kancelaria oferuje pomoc na każdym etapie sprawy, począwszy od porady prawnej do kompleksowej obsługi postępowania likwidacyjnego i reprezentacji przed sądem. Swoje usługi dedykujemy nie tylko Klientom z Częstochowy i okolic, ale również prowadzimy sprawy szkodowe na terenie całego kraju. W takich przypadkach wiele kwestii może zostać uzgodnionych za pomocą środków komunikowania się na odległość, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze Klienta. Co ważne, zdarzenie powodujące szkodę nie musi mieć miejsca w okolicach Częstochowy, abyśmy zajęli się sprawą.

Poszkodowanym w przypadku sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może być wyłącznie osoba fizyczna. Jeżeli wypadek zdarzył się dziecku to w jego imieniu o należne świadczenia mogą starać się rodzice.

Odszkodowanie i renta
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu może mieć różne postaci. Poza samym odszkodowaniem osoba pokrzywdzona ma prawo, zależnie od konkretnego przypadku, starać się o zadośćuczynienie za krzywdę czy rentę. Najważniejsze regulacje prawne w tym zakresie znajdują się w kodeksie cywilnym, a w skorzystaniu z uprawnień poszkodowanemu może pomóc adwokat. Istotne znaczenie ma zakres obrażeń, konieczność i koszt leczenia oraz rehabilitacji, czas potrzebny do rekonwalescencji, ograniczenia w sferze zawodowej i prywatnej, jakie powoduje doznane uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, a także charakter uszczerbku, który może być długotrwały lub stały.

Zadośćuczynienie
Zadośćuczynienie przysługuje za doznaną krzywdę emocjonalną, stres, ból. Jego wysokość powinna być adekwatna do doznanej krzywdy. Renta natomiast wiąże się z nowym rodzajem stałych potrzeb, które są wynikiem uszczerbku oraz zmniejszeniem dotychczasowych możliwości zarobkowych. 

Poszkodowany ma do niej prawo jeżeli utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Renta może być przyznana na stałe lub na pewien okres czasu.

Pokrycie kosztów opieki nad poszkodowanym
Konsekwencją doznania uszczerbku na zdrowiu jest konieczność leczenia, a z tym niestety często wiąże się kwestia ponoszenia wydatków na leki, wyroby medyczne, konsultacje lekarskie, dojazdy do specjalistów, zabiegi operacyjne. Z kosztami wiązać może się także etap rehabilitacji. Ograniczenia doświadczane w wyniku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia skutkować mogą również poniesieniem wydatków na opiekę sprawowaną przez inne osoby, dostosowanie mieszkania lub pojazdu do powstałej niepełnosprawności, zakup specjalistycznego pojazdu czy żywności odpowiedniej dla szczególnej diety.

Negocjacje przedsądowe
Starania o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz inne świadczenia pieniężne należy rozpocząć na drodze polubownej poprzez zgłoszenie szkody osobowej do osoby lub podmiotu zobowiązanego do jej naprawienia bądź też jego ubezpieczyciela. Etap postępowania likwidacyjnego może zakończyć się satysfakcjonująco. Niewykluczone, że racje poszkodowanego zostaną uwzględnione w całości, a przyznane świadczenie będzie odpowiednie do konsekwencji wywołanych uszczerbkiem na zdrowiu. Nasza Kancelaria posiada wieloletnie, bogate doświadczenie w polubownych rokowaniach z Ubezpieczycielami skutkujących zawarciem korzystnych dla Klientów ugód.

Reprezentacja w procesie sądowym
Jeżeli Ubezpieczyciel odmówi przyznania odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub przyzna je w zbyt niskiej wysokości poszkodowany może dochodzić swoich praw w sądzie. Pomoc adwokata, jakkolwiek nieobowiązkowa, może okazać się bardzo przydatna. Zgłaszane roszczenia należy udowodnić powołując się na właściwe fakty i dowody. Proces sądowy bywa długotrwały i w zasadzie w każdym przypadku orzekania o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu niezbędna jest opinia biegłego lekarza specjalisty. Przydatne są również zeznania świadków będących osobami zorientowanymi w codziennym funkcjonowaniu osoby poszkodowanej przed zdarzeniem, które spowodowało uszczerbek i po nim. Istotne jest gromadzenie dokumentacji medycznej i potwierdzeń poniesionych wydatków. Prawnik nie tylko udzieli porady, ale i podpowie jak właściwie zabrać się za przygotowanie do sprawy.

Każda prowadzona przez Kancelarię sprawa jest poprzedzana dokładną analizą stanu faktycznego i prawnego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba zalecamy Klientom uzyskanie stosownych zaświadczeń o stanie zdrowia, odbycie konsultacji lekarskich z ukierunkowaniem na wyjaśnienie najważniejszych dla sądu kwestii lub uzyskanie opinii lekarskiej. Opinia taka, mimo że w sądzie posiada walor dokumentu prywatnego i nie zastępuje opinii biegłego lekarza powołanego w toku sprawy, może stanowić punkt wyjścia dla oszacowania wysokości roszczeń.

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00