Specjalizacje

Rękojmia i gwarancja

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz konsumentów, jak również przedsiębiorców, realizujących swoje uprawnienia, wynikające z przepisów o rękojmi oraz gwarancji udzielonej przez producenta, w sporach związanych w wadliwością produktów czy usług. Reprezentujemy klientów w:

  • postępowaniu przedsądowym, zmierzającym do ugodowego zakończenia sprawy, bez konieczności prowadzenia procesu sądowego, 
  • jak również w sprawach przed sądami I i II instancji, 

toczących się w Częstochowie, a także w innych miastach, na terenie całej Polski. W każdym przypadku kierujemy się interesem klienta, którym w tego typu sprawach jest również, w naszej ocenie, szybkie rozwiązanie problemu, zaś inicjowanie postępowań sądowych, wiążących się nierzadko z perspektywą długoletniego procesu, traktujemy jako ostateczność, w sytuacji gdy etap polubowny nie zakończy się dla klienta satysfakcjonującym dla niego rozwiązaniem. 

Szukasz doradcy prawnego w zakresie rękojmi i gwarancji?

Rękojmia i gwarancja w transakcjach
Uprawnienia, wynikające z rękojmi i gwarancji, umożliwiają realizowanie roszczeń związanych z wadliwością produktów lub usług otrzymanych od drugiej strony umowy, którą zwykle jest przedsiębiorca, choć zdarzają się przypadki zawierania umów pomiędzy osobami fizycznymi (np. zakup samochodu od osoby „prywatnej”), co nie wyłącza uprawnień kupującego, przysługujących mu na wypadek niezgodności rzeczy z umową. Często zdarza się, że klienci pozostają w nieświadomości co do należnych im praw, a na skutek tego łatwo rezygnują z dalszego dochodzenia roszczeń przeciwko kontrahentowi, pomimo że obowiązujące przepisy dają im do tego skuteczne narzędzia. Dlatego, warto w tego typu sprawach skorzystać z pomocy prawnika, który, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta, może wskazać prawidłowy sposób postępowania albo przygotować odpowiednio sformułowane pismo czy też poprowadzić całą sprawę, uzyskując wcześniej pełnomocnictwo od klienta. 

Rękojmia i gwarancja w stosunkach umownych
Należy pamiętać, że uprawnienia określone w przepisach o rękojmi lub wynikające z gwarancji, nie dotyczą wyłącznie sprzedaży, ale również innych stosunków umownych, jak np. umowy o dzieło czy umowy o roboty budowlane.  Zatem można z nich skorzystać także m. in. w przypadku wadliwego wykonania strony internetowej, projektu architektoniczno – budowlanego czy też nieprawidłowo przeprowadzonego remontu mieszkania. 

Doświadczenie Kancelarii
Nasz zespół prawników posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw wynikających z rękojmi i gwarancji, co do różnego rodzaju produktów i usług. Kancelaria z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przeciwko deweloperom, a związanych również z wadami, które ujawniły się na etapie użytkowania lokalu. Mamy także długoletnią praktykę oraz niezbędną wiedzę techniczną do prowadzenia spraw na rzecz klientów z sektora motoryzacyjnego. Ponadto, z uwagi na stałą współpracę z przedsiębiorcami z branży IT, zajmujemy się również sprawami, związanymi z wadami oprogramowania komputerowego, niewłaściwą funkcjonalnością stron internetowych czy wadliwością aplikacji mobilnych. 

Zakres doradztwa
Każdorazowo mamy na uwadze szeroko pojęty interes klienta. Z tego powodu każdą sytuację oceniamy indywidualnie, bowiem nigdy nie ma dwóch, tożsamych pod każdym względem przypadków. Jednocześnie, nie podejmujemy decyzji o skierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego w sposób pochopny, tj. bez uprzedniego oszacowania szans powodzenia. W takich przypadkach zawsze dokonujemy kompleksowej analizy stanu faktycznego, w tym niejednokrotnie, gdy zachodzi potrzeba podparcia stanowiska wiedzą specjalistyczną, korzystamy z pomocy z rzeczoznawców lub innych specjalistów. 

Kancelaria udziela pomocy prawnej w powyższym zakresie na wielu płaszczyznach, co jest uzależnione od oczekiwań klienta i zleconych przez niego czynności. Sporządzamy pisma reklamacyjne, tj. zawiadomienia o wadach, które stanowią punkt wyjścia do dochodzenia roszczeń związanych z wadliwością produktu lub usługi. Klienci powierzają nam również prowadzenie całej sprawy, od jej samego początku, tj. od skierowania do drugiej strony pisma reklamacyjnego, do końca, czyli do zakończenia procedury reklamacyjnej, a w zależności od jej wyniku, do chwili uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia sądu powszechnego. Ponadto, jeśli klienci oczekują jedynie konsultacji prawnej, nasi prawnicy udzielają stosowanych porad, po uprzednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym w sprawie, w których to informują zainteresowanych o przysługujących im uprawnieniach w konkretnej, przedłożonej przez nich sprawie, a nadto sposobach realizowania roszczeń w oparciu o obowiązujące przepisy, jak również szansach pozytywnego czy też ryzyku negatywnego zakończenia sprawy, o ile oczywiście sformułowanie takiego wniosku, na podstawie przedstawionych przez klienta informacji i dokumentów, jest w danym przypadku możliwe. Podejmujemy się również analizy umów zawartych pomiędzy stronami czy też regulaminów, np. umieszczanych na stronach sklepów internetowych, celem zweryfikowania, czy odpowiednie ich postanowienia, regulujące prawa i obowiązki stron, w tym również w zakresie dotyczącym rękojmi, są zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności określającymi uprawnienia konsumentów. 
 

Piotr Płaza
Radca prawny
Piotr Płaza
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00