Specjalizacje

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Szkody na majątku i osobie mogą niestety zaistnieć w życiu każdego człowieka. Nawet najlepsza polisa ubezpieczeniowa często okazuje się nie odpowiadać doznanej krzywdzie, a gdy już dojdzie do nieszczęścia skutkującego powstaniem uszczerbku na zdrowiu, ograniczeniem możliwości zarobkowych, krzywdą emocjonalną, stratą majątkową czy nawet śmiercią bliskiej osoby, odszkodowanie nie wystarcza na zaspokojenie nowego rodzaju potrzeb.  Warto wówczas możliwie szybko dowiedzieć się jakie są możliwości uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia lub innych świadczeń stosownie do okoliczności sprawy. Po informacje o dostępnych opcjach otrzymania odszkodowania i innych świadczeń, formalnościach – których należy w tym celu dopełnić, podmiotach – od których należy dochodzić roszczeń w różnych sytuacjach, dobrze jest zwrócić się do specjalisty. Kancelaria Janik i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Jawna z siedzibą w Częstochowie pomaga Klientom wskazać podmiot odpowiedzialny za doznaną szkodę, przejść przez etap jej likwidacji, zgromadzić odpowiednie dokumenty i zgłosić żądanie na drodze postępowania sądowego. Adwokat udziela też porad na temat odszkodowań dających poszkodowanym orientację w ich sytuacji prawnej.

 

Szukasz kancelarii odszkodowawczej?

 

W jakich sytuacjach pomagamy?

Zdarzenia, które powinny zachęcić do wizyty u prawnika to m.in.:

  • wypadek komunikacyjny (wypadek na pasach, zderzenie pojazdów, potrącenie rowerzysty, wypadek w autobusie i inne) powodujący powstanie szkody na osobie (uszczerbku na zdrowiu) lub szkody majątkowej na pojeździe lub innym mieniu uszkodzonym w czasie wypadku
  • wypadek przy pracy
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku upadku na drodze, chodniku lub innej nieprawidłowo utrzymywanej powierzchni
  • uszczerbek na zdrowiu powstały w  wyniku błędu medycznego
  • śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym
  • żądanie ubezpieczyciela o zwrot wypłaconego odszkodowania

Kancelaria ma siedzibę w Częstochowie, ale wypadek lub inne zdarzenie, w związku z którym potrzebna jest pomoc mogą zdarzyć się również w innej części kraju, a nawet zagranicą. Nie jest to przeszkodą, by Kancelaria pomogła w uzyskaniu odszkodowania lub zadośćuczynienia dla osoby poszkodowanej.

O czym warto pamiętać?

Doradztwo Kancelarii Janik i Wspólnicy w uzyskiwaniu dla klientów odszkodowania bądź zadośćuczynienia obejmuje zarówno etap likwidacji szkody przed podmiotem odpowiedzialnym bądź jego ubezpieczycielem. Warto pamiętać, że wielokrotnie  kwota świadczenia jaka może być uzyskana /zasądzona w wyniku postępowania przed sądem może znacznie przewyższać odszkodowanie przyznane dobrowolnie przez Ubezpieczyciela lub inny podmiot bądź osobę zobowiązaną do naprawienia szkody. Każdy radca prawny i adwokat z zespołu Kancelarii prowadził sprawy z zakresu odszkodowań oraz wielokrotnie udzielał porad ich dotyczących. Prawnicy kancelarii pomagali również wynegocjować ugody, które zapewniały godziwe świadczenie dla uprawnionego oraz skracały czas oczekiwania na odszkodowanie o dalszy bieg procesu sądowego. Sprawa w sądzie nie zawsze bowiem jest koniecznością. Warto wyczerpać etap polubownych negocjacji w sprawie odszkodowania.

Z dochodzeniem należnych poszkodowanym świadczeń nie należy zwlekać zbyt długo. Uprawnienie do odszkodowania lub zadośćuczynienia ulega z czasem przedawnieniu zamykając drogę do rekompensaty za doznaną szkodę. Okresy przedawnienia są zróżnicowane. Dlatego też po informacje i poradę co do działań w konkretnej sprawie warto zwrócić się jak najszybciej po zdarzeniu. Upływ czasu może też działać negatywnie na możliwości ustalenia i potwierdzenia okoliczności danego wypadku, a to może skutkować nawet odmową wypłaty odszkodowania. Ma to znaczenie szczególnie przy upadkach na nieprawidłowo utrzymanych powierzchniach.

Uprawnienie do odszkodowania lub zadośćuczynienia najczęściej przysługuje osobie fizycznej, bo tylko ona jest w stanie doznać uszkodzeń ciała i związanych z tym negatywnych konsekwencji. Podobnie wypadek przy pracy, uszczerbek na zdrowiu w wyniku błędu medycznego czy upadek na nieprawidłowo utrzymanej nawierzchni dotyczy wyłącznie osoby, która ucierpiała w wyniku konkretnego zdarzenia. Śmierć osoby bliskiej także dotyka jedynie osoby fizyczne. Jednak mienie, które ulega zniszczeniu np. w wyniku zdarzenia komunikacyjnego lub działania przedsiębiorstwa może stanowić własność również innego rodzaju podmiotów, w tym spółek. Kancelaria oferuje pomoc w uzyskaniu odszkodowania wszystkim pokrzywdzonym, a więc również przedsiębiorcom.

Niesłuszne żądania o zapłatę

Żądanie zapłaty odszkodowania np. za upadek na oblodzonym chodniku może zostać skierowane do właściciela posesji przy nim położonej. Zdarza się również, że ubezpieczyciel zwraca się o zwrot wypłaconego poszkodowanemu świadczenia do sprawy wypadku. W pewnych sytuacjach jest to zgodne z prawem jednak warto dokładnie przeanalizować sprawę zanim przyjmie się swoją odpowiedzialność. Nasi prawnicy pomogą także osobie lub firmie, do której niesłusznie skierowano żądanie zapłaty odszkodowania.
 

Alicja Laskowska
Radca Prawny
Alicja Laskowska
Telefon, Email

SIEDZIBA GŁÓWNA
TEL/FAX: +48 34 322 28 99
KOM. + 48 668 936 441
biuro@kancelaria-janik.com

ODDZIAŁ KŁODZKO
KOM. + 48 698 427 486
biuro@kancelaria-janik.com

Adres

SIEDZIBA GŁÓWNA
Kancelaria Janik i Wspólnicy
ul. Nowowiejskiego 13/3
42-200 Częstochowa

ODDZIAŁ KŁODZKO
ul. Okrzei 3, lok. 115
57-300 Kłodzko

Godziny otwarcia

SIEDZIBA GŁÓWNA
poniedziałek – piątek
9:00 – 17:00

ODDZIAŁ KŁODZKO
(tylko przy wcześniejszym umówieniu wizyty)
piątek 12:00 - 17:00
sobota 10:00 - 14:00